Restaurering af Østbirk Kirkes 2 kirkeskibe

Restaurering af Østbirk Kirkes 2 kirkeskibe
12. 02 2018

- Ved et lykketræf har præst og menighedsråd i Østbirk lært kirkeskibsbygger, restaurator og multihåndværker Steen Zoffmann, Ørum i Bjerre Herred, at kende! fortæller menighedsrådsformand Preben Egeholt.
 - Steen Hoffmann er meget dygtig/ihærdig og et godt venskab og samarbejde er opstået! Derfor har Steen indvilliget i at restaurere kirkens 2 kirkeskibe, hvilket er en stor opgave!
 I mere end 2 måneder har Steen arbejdet på at restaurere kirkeskibet ”Trefoldigheden” -
Chr. d. IV’s flagskib - skænket af de 5 søskende Rasmussen – kaldet -”Æ Ne(i)sser”, som i 1940-50’er var Østbirk Kirkes store mæcen!
 Skibsmodellen er udført af den kendte skibsmodelbygger, Carl Christian Skeel-Gerhardt (1885-1948) fra København og ophængt i Østbirk Kirke i 1950/51!
 Skibsmodellen er unik, da der kun findes 3-4 skibsmodeller i Danmark fra Skeel-Gerhardts hånd! De resterende skibe findes i USA og andre steder i Europa!
 - Så vidt jeg véd er skibet ikke restaureret siden 1951, så derfor har Steen Zoffmann udskiftet riggens møre bomuldstråds takkelage, incl. taljer, rengjort, lakeret og ormebehandlet dækkene, slebet, spartlet og malet skibsbunden!, siger Preben Egeholt.
 - Endvidere er hele skibet blevet rengjort og grundigt renset. Alle master og ræer er rengjorte og konserveret med lakering. Alle stafferinger er renset og malet op. Samtlige kanoner, og stafferinger er rengjorte og malet op med guldbronze!
 - Endvidere er galionsfiguren samt ”kanonstriben” blevet synliggjort ved ”hvidmaling”.
Bemærkes må endvidere den smukke og detaljerige agterstavn!
 - Endelig er der tilføjet nye flag og modellen ophængt i ny rustfri stålwire med drejeled!
 - Alt dette arbejde har Steen Zoffmann udført uden beregning, hvilket Østbirk Menighedsråd er ham stor tak skyldig for, understreger Preben Egeholt.
 For at fuldføre arbejdet og synsindtrykket er der investeret i messingkugler, samt baldakin, lig kirkens store lysekroner!
 ”Trefoldigheden” er nu ophængt på sin oprindelige plads i korets vestfag, ved søndre kapel. Smukt og stolt atråler skibsmodellen som i fordums dage!
 Steen Zoffmanns store interesse for skibsmodeller og restaureringsarbejder, har tillige betydet at han, frivilligt, har tilbudt at rense/restaurere/nymale kirkens 2. kirkeskib fra ca. 1920 – skænket af menigheden, i forbindelse med ”Genforeningen”!
 Den tremastede skonnert/bark skal have renset sejl, master og takkelage, have fornyet flag og have ”korrekt” nymalet bund med angivet vandlinje!
 Herefter ophænges skibet også med passende messingkugler og baldakin!
 Når dette arbejde er færdiggjort vil Østbirk menighedsråd markere restaureringen af begge kirkeskibe! 

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!