Søvind – en by i kommunen

Søvind – en by i kommunen
16. 06 2017
Læserbrev af Knud Erik Kristensen, Mølbjerg 8, Søvind, kandidat til byrådsvalget, Socialdemokratiet

Som mangeårig beboer i Søvind og medlem af kommunalbestyrelsen i den gamle Gedved Kommune står jeg gerne ved, at jeg som kandidat til efterårets kommunalvalg er lidt lokalpatriotisk.
 Horsens er naturligvis hovedbyen, centrum i den helhed, som Horsens Kommune er. Men netop i den kommunale helhed er der foruden hovedbyen defineret fire såkaldte mellembyer. Hertil kommer et større antal landsbyer foruden udstrakte landområder.
 Det er herude, vi borgere også lever. Arbejder. Bor. Sender børn i børnehave, skole og SFO. Bliver ældre. Køber vore dagligvarer. Udfolder os, fastholder gamle fællesskaber og skaber nye. I bredere forstand bidrager til byen og lokalområdet. Det er her, vi af mange gode grunde skal sikre endnu bedre muligheder for fortsat vækst og udvikling.

Søvinds mange kvaliteter
Som lokalpatriot tør jeg mene, at Søvind hægtes lidt af i læserbreve og trækker færre overskrifter i de lokale aviser end kommunens andre mellembyer, som foruden Søvind er Gedved, Hovedgård og Østbirk.
 Det gælder løbende måned for måned, år for år, og det gælder nu, da valgkampen tilsyneladende er i fuld gang med et mylder af læserbreve. Dette bliver så et af dem, mit første.
 Lad mig pege på Søvinds mange kvaliteter, som jo indgår i Horsens Kommunes ditto:
 Vi har gode boliger, og vi har stadig ledige byggegrunde i en kommunal udstykning. Vi har erhverv, bl.a. Kirk/Søvind Mejeri, som er kendt over hele landet, ja, så langt væk som i Kirkenes i det nordligste Norge har jeg i en butik stødt på oste fra mejeriet. Vi har da også en enkelt ledig erhvervsgrund, hvis nogen har interesse. Vi har gode lokale arbejdspladser, som foruden dem i virksomhederne er på OK-Centret Enghaven og Multihuset Ravnebjerghus, på skolen og i børneinstitutionerne. Vi har en Dagli’Brugs, som både er indkøbssted og arbejdsplads. Vi har forsamlingshuset Sandbjerghus. Vi har Søvind Kro og Galleri, hvor vi samles i mange anledninger. Vi har bibliotek og altså skole, børnehave og SFO. Vi har Søvind GIF, som en aktiv idrætsforening med mange tilbud, vi har hal og boldbaner.
 Vi bor midt i et frodigt, smukt landbrugsland og har desuden en enestående natur i form af Vorsø, og vi har lige i nabolaget en dejlig badestrand ved Husodde.
 Søvind har en god beliggenhed i forhold til hovedbyen Horsens og til omverdenen i øvrigt: Med bil er vi i Horsens på10 minutter, i Odder på 15-20 minutter, i Aarhus på 35 minutter, på motorvejen ved Lund, og inden længe også ved Hatting, på 15-20 minutter.
Til Horsens er der busforbindelse hver time.

Gang i udstykning
Kan vi ønske mere?
Ja! At der holdes gang i det lokale boligbyggeri, og dermed endnu større tilgang af beboere!
De sidste fire-fem kommunale byggegrunde på Røde Mølle Banke er svære at sælge, og en privat udstykning nord for mejeriet og vest for Ravnebjerget tæt på skole og institutioner er ikke kommet videre end et lokalplanforslag fra 2014. Her er der afsat 15 byggegrunde, hvoraf nogle til ældreboliger.
 Jeg vil arbejde for, at Horsens Kommune køber denne jord snarest muligt og får sat gang i udstykningen, så vi får en endnu bedre tilgang af børnefamilier og desuden tilføres egnede boliger til ældre.
 Jeg ser også gerne mere boligudstykning i den langsigtede planlægning.
 Herved sikres vi fortsat vækst og udvikling i Søvind, som – og jeg nævner det igen - er en af fire såkaldte mellembyer i Horsens Kommune, hvor vi på linje med de andre tre ønsker synlighed og tiltrækningskraft.
 Med fortsat vækst tør jeg også tro på, at vi ad åre kan få halvtimes bybusdrift til gavn for både Haldrup og Søvind. Det vil både være en velkommen forbedring af servicen og en understregning af den kommunale sammenhæng.

winkFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!