Spejderne i Østbirk fejrer 75 års jubilæum

Peder Skrams Gruppe, Nytårsparaden 2014. Gruppen har i dag ca. 55 aktive spejdere.
Peder Skrams Gruppe, Nytårsparaden 2014. Gruppen har i dag ca. 55 aktive spejdere.
Spejderne i Østbirk fejrer 75 års jubilæum
27. 10 2014
Den 1. november 2014 fejrer Peder Skrams Gruppe i Østbirk sit 75 års jubilæum. Jubilæet markeres ved at holde ”Åbent-Spejderhus” i spejderhytten, Storegade 43b, fra kl. 10-16. Det giver anledning til et tilbagekig på spejderarbejdet i Østbirk gennem tiden.

III DEL: Den absolut største begivenhed, der er sket for Peder Skrams Gruppe de sidste 25 år, er byggeriet at den nuværende spejderhytte ”Skramsbo”.
 Omkring 1990 stod det klart, at hytten på Ryvej efterhånden var i dårlig stand. Der blev også, ved generalforsamlingen i 1992, tilkendegivet at gruppestyrelsen, som består af forældrevalgte repræsentanter og spejderledere, gerne måtte gå i gang med at finde bedre forhold for spejderne, idet forældrene gav udtryk for, at den gamle hytte havde en uheldig placering med den trafikerede Ryvej tæt op ad spejdernes aktiviteter. Ligeledes havde ØB meddelt, at de havde brug for en bid af spejdernes grund. Gruppestyrelsen gik i gang. Man forespurgte ØB om de var interesseret i at erhverve spejderhytten. Denne handel gik hurtigt i orden, hvorefter der skulle findes en rigtig placering for en ny hytte. Man kiggede på forskellig former, bl.a. nedlagte landbrugsejendomme, men konstatererede ret hurtigt, at de kunne blive en bekostelig affære at få en sådan ejendom indrettet til spejderne. Herefter anviste Gedved Kommune, den nuværende placering bag skolen. Gruppestyrelsen slog straks til, idet der var såvel et veludbygget stisystem gennem Østbirk, parkeringsplads, grønne områder og en lille ”skov”. Med stor opbakning fra såvel forældre og andre interesserede blev det første spadestik taget den 24. september 1992, hvorefter den hel del forældre havde fast arbejde på spejderhytten hver weekend.
 Byggeriet af Skramsbo kostede ca. 700.000 kr. - et betragteligt større beløb end da man i 1949 byggede det første Skramsbo - som var en gammel træbrak fra det nedlagte Ry flyveplads - denne kostede 1.500 kr. Det havde ikke været muligt at bygge en hytten i den kaliber, som spejderne har i dag, hvis ikke frivillige ulønnede hænder kombineret med bistand fra lige så velvillige, lokale professionelle håndværkere og sponsorer, havde trukket så stort et læs.
 ØB overtog ret hurtigt den gamle spejderhytte på Ryvej, og indtil Skramsbo stod færdig i februar 1993, var spejderne uden tag over hovedet. Spejdermøderne blev afholdt bl.a. på Østbirk Skole og i privat hjem. Alle materialer skulle slæbes frem og tilbage til hvert enkelt spejdermøde. Denne rodløshed kombineret med det kæmpe byggeri, tærede på kræfterne hos de frivillige i gruppen, men man kom igennem kriserne og det nye Skramsbo blev indviet den 21. februar 1993. Det skete med parade gennem byen, fastelavnsfest, orienteringsløb og tale af borgmesteren, samt et telegram fra korpsledelsen i Det Danske Spejderkorps, som skrev ”Dejligt, at der stadig er nogle spejdere, der bare gør det”.
 Peder Skrams Gruppe bestod på dette tidspunkt af 105 spejdere.
 Skramsbo er et typehus fra ”Møllebæk Huse”, som blev tegnet om flere gange af Hans Emdal, som det tidspunkt var spejderleder i Peder Skrams Gruppe. Hytten bag skolen, har nu i mere end 20 år, dannet en dejlig baggrund for spejderarbejdet i Østbirk og har fungeret helt efter hensigten. Dog er et patruljerum blevet inddraget til materielrum, så økser, spader, spritapparater og telte kan opbevares ordentligt. Tidens tand er begyndt at sætte sine spor på træhytten, så nu arbejdes der på at samle penge ind til blandt andet udskiftning af udvendige døre.
 Den kæmpe kraftanstrengelse, som ledere, bestyrelse og forældre havde ydet fra 1990 og til 1993, blev i 1994 anerkendt ved, at Peder Skrams Gruppe blev udnævnt til årets Østbirk-borger i forbindelse med Birkefesten.
 Peder Skrams Gruppe har gennem årene altid forsøgt, at være en aktiv del af de aktiviteter, som er foregået i Østbirk. Her kan nævnes deltagelse ved de årlige Birkefester, hvor Peder Skrams Gruppe bl.a. byggede tivoli og de senere år aktivitetsdagen ved Vestbirk Sø og 8752-messen.
 Spejderbladet ”Signalhornet”, som siden 1942 havde orienteret spejdere og forældre om arbejdet i gruppen, blev i starten af 1990’erne nedlagt og erstattet af en fast side i foreningsbladet 8752. Denne side er dog de seneste år blevet erstattet af en hjemmeside www.pederskram.gruppe.dds.dk, hvor man kan orientere sig om mødetider og se billeder fra turene. Spejderne har også en lukket facebook-gruppe, til den mere uformelle kommunikation.
 Der er sket meget siden Peder Skrams gruppe så dagens lys i 1938, men værdierne i spejderarbejdet er dog i bund og grund de samme som dengang.
 Spejderne fra 6-12 år er i dag opdelt i mikro-, mini- og juniorspejdere. Grundlaget for spejderarbejdet i de yngste grene er med fokus på at lære børn at tage ansvar og klare sig selv. Men hvis du spørger en 6-årig spejder er det vigtigste dog stadig at tage knivbevis og lave bål.
 Sjovt nok er det de samme ting, som spejderne i Falke-patruljen i 1938, og Falke-patruljen i 2014 synes er det væsentligst ved en patruljetur, - nemlig maden. Pandekager og snobrød er stadig et hit. Snobrøden er lige så sort i dag, som den beskrives i patruljedagbogen fra 1940. Dog har spejderne fra 1938 nok aldrig stiftet bekendtskab med klam-kagen, som består af popcorn, smeltede skumfiduser, peanuts og chokoladeknapper.
 For spejderne over 12 år er begrebet frihed under ansvar, en stor del af det at gå til spejder. Det selv at skulle planlægge og gennemføre et spejdermøde næsten uden indblanding fra de voksne, kan godt give udfordringer, når man er en hel folk spejdere, som skal blive enige. ”Da vi først var kommet til at snakke, gik tiden hurtigt, og vi kom ikke til andet den aften”. Denne sætning kan man læse i en patruljedagbog fra 1945, men den kunne også være skrevet i dagbogen en oktober aften i 2014. Dog havde spejderne i Falke-patruljen anno 1938 nok kigget lidt, hvis de så hvordan F@lke skrives anno 2014.
 Klanen, som er spejderne fra 16-23 år, arbejder for øjeblikket med at sætte pige-spejdernes gamle tilholdssted ”Frysehuset” på Ryvej lidt i stand, så det igen kan bruges til at holde møde i. Klan-spejderne har fået sponsoreret maling af Gantrup Byggemarked, så huset kan få en opfriskning indvendig.
 - En spejdergruppe som Peder Skram kunne ikke fungere uden de mange frivillige som lægger et stort arbejde i gruppen. Det gælder både de frivillige ledere, som uge efter uge arrangerer spændende møder for børnene, forældrene som klipper græsplænen og giver en hånd med på lejrturene, og de lokale forretninger, som sponsorerer os med stort og småt. Peder Skrams gruppe er meget taknemmelig for denne goodwill i lokalområdet, siger formand Pia Kjær Madsen, Peder Skrams Gruppe.
 - Alle spejderne i Peder Skrams Gruppe håber, at få besøg den 1. november fra 10-16, når der holdes åbent hus i anledning af 75 års jubilæet. Der bygges svævebane, bages pandekager og poppes popcorn. Skulle du have lyst til at sidde og kigge lidt i de gamle arkiver, mens du drikker en kop kaffe og diskuterer spejderliv i ”gamle dage” er der også mulighed for det. Er du bare nysgerrig og vil se, hvad vi går og laver i spejderhytten bag skolen er du også velkommen til det.
 - Vi glæder os til at ser jer! siger Pia Kjær Madsen.