Stop embedsmandsvældet

Stop embedsmandsvældet
25. 08 2013
Af Knud Erik Kristensen, Mølbjerg 8, Søvind, Kandidat til byrådsvalget for Socialdemokraterne

Der har været meget omtale af ejendomsvurderingerne de sidste par dage, det syntes jeg er godt for nu kommer det frem at Skat ikke kan klare den opgave, som den tidligere regering gav dem da de i  2001 nedlage alle vurderingsråd i Danmark. Før 2001 var der vurderingsråd i alle kommuner.  Hver kommune havde en vurderingsformand og 2 vurderingsmænd som var udpeget af kommunalbestyrelser og byråd, såkaldte lægmænd og en sekretær. Det var dem der satte  ejndomsværdien på den enkelte ejendom eller virksomhed og de havde stort lokalt kendskab til  salgspriser rent lokalt og dermed kunne de sætte nogle relevante værdier på de enkelte ejendomme.
 Klagebehandling blev behandlet af vurderingsrådene ved besigtigelse af ejendommen og kunne de ikke  blive enige var det Skyldrådene der overtog sagen. (Det der svarer til Vurderingsankenævn i dag).
 Sidste klageinstans var Landskatteretten.
 I dag sker der kun få besigtigelser af ejendommene, al vurdering foregår maskinel og der er slet ikke folk nok til også at besigtige ejendommene, hvilket i den grad er forkert.
 Hvis man vil have en vurdering af fast ejendom og denne vurdering skal bruges til beregning af skatter  og afgifter må man tilbage til vurderingsstrukturen før 2001, som var lavet af den daværende regering og ombudsmanden med henblik på retssikkerheden over for den enkelte borger.
 Her var det lægmænd med lokalt kendskab der vurderede og ikke embedsmænd i skat som er langt  væk fra virkligheden.
 I dag er der kun få lægmænd i vurderingsorganisation, hvilket betyder at det er embedsmænd styret af Skat der sætter dagsordnen, og som nu giver disse fejlvurderinger som vi ser nu.
 Fra 1 Januar 2014 træder en ny lov i kraft som yderligere giver embedsmændene større magt på  vurderingsområdet og  efter min mening giver den ikke større retssikkerhed. Tværtimod.
 Nu er det på tide vi får stoppet embedsmandsvældet, og giver magten tilbage til de folkevalgte.