To spiller op – koncert i Søvind Kirke

Kirkesanger Lars Raunsø og organist Søren Thorup har i fællesskab sammensat et spændende koncertprogram, der også byder på fællessang midtvejs.
Kirkesanger Lars Raunsø og organist Søren Thorup har i fællesskab sammensat et spændende koncertprogram, der også byder på fællessang midtvejs.
To spiller op – koncert i Søvind Kirke
21. 10 2019
Voer Herreds Pastorat råder over dygtige musikere. Til daglig løser de hver især deres opgave med at støtte op om gudstjenester og om sanglivet i pastoratets sogne, men torsdag den 24. oktober er der en stor musikalsk oplevelse i vente, når to af pastoratets musikere, organist Søren Thorup og kirkesanger Lars Raunsø, giver koncert i Søvind Kirke.

Det er en musikalsk aften i særklasse, som menighedsrådet i Gangsted-Søvind Sogn byder ind til i denne uge. Orgelmusik og solosang med klaverakkompagnement vil være i centrum, ligesom der også inviteres til fællessang midtvejs, når Søvind Kirke på torsdag kl. 20 åbner dørene til koncert, hvortil der er fri entre.

Organist Søren Thorup og kirkesanger Lars Raunsø har i fællesskab sammensat et koncertprogram, der hovedsageligt tager afsæt i værker af engelske komponister fra første halvdel af 1900-tallet.

Værkerne vil undervejs i koncerten blive præsenteret med fortællinger om den samtid, de opstod i, samt om den måde, hvorpå de har bidraget til at videreføre den engelske musiktradition. Således vil det bl.a. være muligt at opleve et fyldigt uddrag af Gerald Finzis kompositioner til ”Let Us Garlands Bring”, der udgøres af elementer fra fem tekster af William Shakespeare.

Søren Thorup, der til daglig er organist i Voer Herreds Pastorat, er konservatorieuddannet i bl.a. komposition og musikteori og har dertil en supplerende organisteksamen. Lars Raunsø er kirkesanger sammesteds, men har derudover en bred sangerfaring fra korarbejder og Masterclasses i sang. Samtidig har han et solidt fundament fra sangperformance i musicals, operaer og mindre ensembler, lige som han har arbejdet med musikalske soloforedrag.

Ud over koncerten torsdag aften kan de to dygtige herrer også opleves sammen på de søndage, hvor der er dobbeltgudstjenester i Gangsted-Søvind Sogn, dvs. de søndage, hvor der er gudstjeneste både i Gangsted og i Søvind Kirke. Søren Thorup og Lars Raunsø giver her endnu et indblik i deres musikalske samarbejde, når de ved disse gudstjenester opfører motetter - en motet er en særlig kirkelig musikform, der typisk behandler en bibelsk tekst. På den månedlige kirkeside for Voer Herreds Pastorat i Østbirk Avis kan man altid se den aktuelle gudstjenesteliste, så det er let at finde ud af, hvornår der er motet i kirkerne. I november måned sker det således på søndagene den 3. og den 24. november.