Tryg Landsby Sattrup

Tryg Landsby Sattrup
19. 02 2018
Læserbrev af Gustav Andersen, Smedevej 5, Sattrup, 8752 Østbirk, på vegne af Landsbyrådet Sattrup

Sattrup er blevet godkendt til at være Tryg Landsby, inden for de rammer som gælder for Horsens Kommune. Det er ren WIN-WIN
 Det betyder, at vi er blevet bevilget 100.000 kr således at vi  selv, med egen indsats, kan præge området med forskellige initiativer, der kan medvirke til at vi styrker sammenholdet i Sattrup - Tryg Landsby.
 Landsbyrådet vil i begyndelsen af marts indkalde til et fællesmøde. Her skal vi i fællesskab drøfte de muligheder og de forslag som fremkommer til gavn for sammenholdet i Sattrup. Vi vil den aften nedsætte forskellige arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med forslagene.
 Vi vil allerede nu gerne opfordre til, at der tænkes over hvilke ønsker, der kan være i forbindelse med denne mulighed vi nu har fået, for at profilere og styrke sammenholdet i Sattrup -Tryg Landsby.
 Er der nogle ideer, der allerede nu brænder stærkt igennem, så kontakt os.
 Her i Sattrup lokalområde er der blandt andet mange håndværksmestre og kreative mennesker, så vi imødeser, også fra den kant, mange gode forslag til fremme for sammenholdet.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!