Turen går til: Nørrestrand

Turen går til: Nørrestrand
05. 07 2020
Alle i Horsens kender Nørrestrand som ligger nord for centrum af byen og i kort afstand fra centrum. Nørrestrand et smukt og lettilgængeligt vildt- og naturreservat. Her venter store naturoplevelser, et rigt dyreliv, fine stier og en 13 kilometer lang cykel- og vandrerute, der slår benene væk under dig.

Nørrestrand er en 3 km lang og 400-500 m bred ferskvandssø i den nordlige udkant af Horsens, med et areal på 132 ha. Nørrestrand er en fjordarm af Horsens Fjord, som den er forbundet med den gennem det smalle Stensballe Sund. Indtil 1915 var Nørrestrand en brakvandssø, men en sluse ved Sundbroen gjorde Nørrestrand fersk.

Søen, der er omgivet af rørskove, enge og krat, er delt i to dele af halvøerne Loddentot og Lindskov Knude. Når der er højvande i fjorden, kan ferskvandet ikke komme ud, hvilket kan medføre oversvømmelser i Nørrestrands bagland. Nørrestrand er den yderste del af tunneldalen med Store Hansted Å, der afvander 150 km² og løber ud i søens vestlige ende. I den østlige halvdel løber Fiskebæk ud fra nord. Området blev fredet i 1983 og har et rigt fugleliv og en varieret flora med bl.a. syv forskellige orkide-arter.

Begrænset færdsel

Af hensyn til ynglefugle i området må man i perioden 1. april til 15. juli kun færdes på de anlagte stier. Hunde skal året rundt føres i snor.

Turen omkring Nørrestrand kan tages på gåben på små hyggelige stier, på cykel hvor der er mange gode steder at gøre ophold eller i bil hvor man ikke kan komme helt tæt på. Hvis turen tages i bil, kan man køre til p-pladsen for enden af Rønnevej. Her kan gå til højre mod nord-øst og ca. 150 meter fremme kan man gå ind bagindhegning og fortsætte ned til en mindre sti, hvor man også finder fugletårnet.

Rigt fugleliv

Der findes flere ynglende vandfuglearter, f.eks. lille lappedykker, toppet lappedykker, grågås, gravand, gråand, vandrikse og blishøne.
I rørskoven yngler bl.a. rørhøg, sivsanger, rørsanger og skægmejse. I krattet yngler nattergal, kærsanger og græshoppesanger. Vibe og dobbeltbekkasin yngler fåtallig på de omkringliggende enge. Isfugl ses hele året rundt. Der er en større rågekoloni ved vandrehjemmet på sydsiden af søen.

Træk- og rastefugle

Fiskeørn optræder regelmæssigt hvert efterår. Hele året rundt ses havørn - oftest er det parret fra nærliggende Vorsø, som er på besøg. Om sommeren ser man også flokke af svaler – digesvale, landsvale og bysvale – samt mursejler der jager over vandet.

Om efteråret er Nørrestrand rasteplads for store flokke af grågæs.

En gang imellem kan man være heldig at se lidt sjældnere gæster, der dog kun optræder med få individer, f.eks.: sorthalset lappedykker, knarand, atlingand, vandrefalk, dværgmåge, sortterne, hvidvinget terne og savisanger. Rørdrum optræder regelmæssigt hver vinter.

Links

Folder om Nørrestrand: www.bit.ly/ØAØA_Nørrestrand_Folder
Visit Horsens kort: www.bit.ly/ØAØA_VisitHorsens

Kilder: dof.dk, mst.dk, visithorsens.dk, horsens.dk