Udvikling i oplandsbyerne med fokus på Gedved i Gedved

Udvikling i oplandsbyerne med fokus på Gedved i Gedved
17. 11 2017

Ved indgangen til valgkampens slutspurt havde Gedved Lokalråd traditionen tro inviteret til vælgermøde i tirsdags.
 Spørgsmålene til de 6 politikere i panelet, Martin Ravn (V), Dan Ingemann Jensen (LA), Allan Hjorth (C), Paw Amdisen (SF), Claus Kvist Hansen (DF) og Peter Sørensen (A) (sygdomsafbud fra Lisbeth Torfing, Enhedslisten) var forhåndstilsendt og tidligere kommunaldirektør Ole Have Jørgensen ledede med præcision slagets gang.
 Lina Riis Husballe, Kristian Grønbæk og Birgitte Feldborg var spørgsmålstillerne til de forhåndsudvalgte fokusområder, skole, idræt, kultur og lokaludvikling og Lokalrådsformand Niels Arne Kjærgaard indledte mødet med en præcis fremstilling af de udfordringer Gedved oplever som en udviklingsby med kig ind i fremtiden.
 Det blev en aften med tilsagn om en ny multihal i Gedved. Debat om muligheder for styrkelse af mellembyer og opland. Der blev talt om muligheder for tryghedsboliger ved Seminariehallen og den gamle sportsplads, der blev talt om bytorv ved Medborgerhuset og trafiksikkerhed og bybusser i Gedved.
 Uundgåeligt blev der også stillet spørgsmål om fjernvarme til panelet, der bredt konkluderede at såfremt det juridiske omkring fjernevarmeproceduren ikke var overholdt, ville der opstå en ny situation, hvilket man foreløbig betragtede som et hypotetisk spørgsmål.
 Klyngesamarbejdet mellem Gedved, Østbirk og Egebjerg Skole, som blev den lykkelige udgang på debatten om lukning af udskolinger i indeværende 4 års periode, blev rost. Roser der ikke fra salen blev delt ud på de trafikale udfordringer oplandets skoler er blevet påført transportmæssigt. Her kom det frem at det både er fysisk umuligt at tage skolebussen til skolen og efterfølgende klyngesamarbejdets destination til timestart. Derfor er forældre, lærere og skoledelse tvunget ud i privat transport, for at få eleverne frem til tiden og økonomien er ydermere pålagt den enkelte skoles budget.
 Et godt møde for Gedved og for oplandet, der kan se frem på beslutningen om et nyt udvalg i kommunalbestyrelsen i 2018 med fokus omkring Horsens.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!