Ulovlige lån for milliarder!

Ulovlige lån for milliarder!
14. 08 2014
Af MF Hans Kristian Skibby (DF), Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti

Danske revisorer registrerede i 2013 ikke mindre end 14.000 virksomheder, hvor ejerne ulovligt og culpøst havde trukket penge ud af virksomheden og puttet dem i deres egne lommer. Ifølge opgørelser løber de ulovlige aktionærlån op i en samlet værdi på over 3 milliarder kroner om året. Med andre ord så optager en række virksomheds ejere ulovlige lån i deres egne virksomheder for at bruge de lånte penge uretsmæssigt på alt muligt andet end deres virksomhed.
De ulovlige lån har i mange tilfælde store konsekvenser. Der er en åbenlys risiko for, at banker, skattemyndigheder og leverandører taber deres penge, hvis virksomheden senere går konkurs. Det er ofte noget man ser i en virksomhed, der i forvejen har det økonomisk svært og hvor ejerne også er presset. Derfor har vi i Danmark en revisionspligt for alle virksomheder med en omsætning på mere end otte millioner kroner, hvor de hvert år skal have deres regnskab gennemgået og godkendt af en revisor. Revisoren har så pligt til at notere de ulovlige hævninger i revisionsanmærkningerne til årsregnskabet.
I forbindelse med vækstforhandlingerne i juni måned, blev en lang række partier enige om at der senere på året skal udmøntes en aftale, hvor vi kan lempe revisionspligten for de mindre- og mellemstore virksomheder. Det støtter vi også fra Dansk Folkepartis side, men samtidigt så har vi gjort det klart, at der skal sikres at de store ulovlige milliardlån stoppes i omfang og at der sikres sanktionsmuligheder overfor de virksomheds ejere der uretmæssigt låner af virksomhedens likvide formue. Den balancegang skal der være og vi har også bedt erhvervsministeren om at sikre den del af aftalen, så vi ikke fremover vil stå med endnu flere ulovlige milliardlån. Erhvervsorganisationerne har også fokus på problemstillingen og anbefaler at der fortsat sikres en revision af de fleste virksomheder, bl.a. fordi at netop årsregnskaber kan fortælle meget om hvad det er for en virksomhed man er ved at lave forretninger med.