Underskrifter til borgmesteren for at bevare Vestbirk Vandkraftværk som fungerende

Underskrifter til borgmesteren for at bevare Vestbirk Vandkraftværk som fungerende
20. 01 2018

Forleden overrakte Karen Bækbøl og Anne Hinrichsen over 1000 underskrifter til borgmester Peter Sørensen. Underskrifterne, der er personligt underskrevet stående og til tider i udendørs blæsende omgivelser, har været en oplevelse at være med til, fortæller Karen Bækbøl.
 - Der kan samles mange flere, jo mere kendt sagen bliver. Dette er et symbol på, at folk ikke ønsker, Horsens Kommune skal fuldføre projektet, at lade al Gudenåvand komme igennem endnu et opgravet omløb, så der ikke kommer vand til kraftværket og at grave en kanal mere til kanofarerne.
 - Borgmesteren refererede til en notits han har sat i Horsens Folkeblad i dag, at han gentagne gange har spurgt miljøministeren og ministeriet hvad Horsens skal gøre? tilføjer Karen Bækbøl.
 - Da han ikke har fået noget endegyldige svar, gør Horsens Kommune det igangværende forprojekt færdigt, med endnu et borgermøde til sommer, og derpå gør de ikke mere.
 - Vi blev enige om, at Peter Sørensen sender underskrifterne videre til miljøministeriet og viderebringer de navnelister, som Karen Bækbøl havde med til plan og miljøudvalgers formand Martin Ravn og til Kulturudvalgets formand Jakob Bille, siger Karen Bækbøl.
 Karen Bækbøl og Anne Hinrichsen fra underskriftindsamlingen og foreningen: Bevar Vestbirk søerne og Vestbirk vandkraftværk er stadig indstillet på, at Vestbirk Vandkraftværk skal fortsætte velfungerende og ikke blot blive et dødt museum.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!