Unge til valgfagsmesse i Stensballe

Unge til valgfagsmesse i Stensballe
24. 01 2017
Udskolingerne i Klynge Øst afsluttede valgfagsforløb med fælles messe i Stensballehallen

I løbet af skoleåret har elever fra udskolingerne på Langmarkskolen, Hovedgård Skole og Stensballeskolen - Klynge Øst - arbejdet i forskellige valghold, hvor det overordnede tema har været innovation.
 Horsens Kommune søsatte som bekendt et særligt forpligtende samarbejde mellem grupper af udskolinger i 2016 og de 3 skoler i Klynge Øst har i valgfagstimerne haft undervisning i innovation og projektarbejde.
 - Inden for faget vælger eleverne mellem forskellige emne- eller fagområder, som skolerne udbyder. Herved sikrer vi, at der et spændende og motiverende valgfagstilbud til alle elever, der sigter mod at opnå de fastsatte mål på trods af elevernes vidt forskellige interessefelter. For at understøtte dette vil der inden for hvert emne- eller fagområde blive etableret et partnerskab med enten uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, foreninger eller kulturinstitutioner, siger skoleleder på Hovedgård Skole, Anette Frank.

Kompetenceudvikling
Faget Innovation og Projektarbejde skal udvikle elevernes kompetencer i at arbejde i værdiskabende processer, og skal desuden understøtte elevernes evne til at arbejde innovativt og projektorienteret i skolens øvrige fag. Med udgangspunkt i en idé eller mulighed skal eleverne lære at arbejde med viden i praksis, så ideen omsættes til handling i forhold til den uddannelses- og arbejdsverden, som de er en del af. Et væsentligt afsæt er derved, at eleverne skal opnå livsmestring og kunne træffe et reflekteret uddannelsesvalg, når de forlader grundskolen.
 Valgfagsundervisningen har stået på i tyve uger fra uge 33, og messen i Stensballe var fælles messe som afslutning for de tre overbygningsskoler i klyngen. Stensballeskolen og Langmarkskolen udbyder emne- og fagområderne fælles, mens Hovedgård Skole udbyder valgfagene på egen skole på grund af den geografiske afstand.
 På messen i Stensballe stod et af fagene - musik - for underholdningen. Lone Ørsted, formand for Børne- og Ungeudvalget var sammen med borgmester Peter Sørensen mødt frem for at overrække priser som skulle uddeles til ”Sjoveste idé”, ”Mest kreative/innovative” og til ”Lige Godt Grow” prisen.
 I de 20 uger har eleverne ud over musik kunne vælge mellem Create your Future. Vejen Til En Verden Af I Dag – en historisk og naturfaglig rejse. Billedkunst. Verden handler - etisk og fair? Engineering innovate - design - build. Mediefag. Ungdommen i går, i dag og i morgen.
 Således kunne man imellem disse mange forskelligartede genrer bevæge sig rundt på messen, hvor fagene også var samlet i klynger.

Grundige dommere
Rundt om i Stensballehallen havde ”opfinderne” opstillet resultatet af valgfagsforløbet i præsentationer på deres stande, og det var tydeligvis engagerede og passionerede elever, som ihærdigt forsøgte at overbevise dommerne, der parvis var fordelt i 5-6 grupper, om fortræffelighederne ved netop deres projektidé.
 Borgmester Peter Sørensen var efter turen rundt på størstedelen af standene imponeret over det høje niveau som eleverne præsterede, når de skulle formidle det de havde arbejdet med og de produkter, de fremviste.
 - Flere af jer har sagt at I er nogenlunde afklaret med hvad I har lyst til at gå videre med - måske - sådan uddannelsesmæssigt. Det er jo et af formålene med det her, så man kan jo sige at målet er nået. Samtidig med at I har tilegnet jeg ny viden. Det at turde tilegne sig ny viden er måske det allervigtigste, sagde Peter Sørensen.
 En ligeså imponeret Lone Ørsted glædede sig over at se et af resultaterne af beslutningen om at lave klyngeskoler og nogle valgfag, hvor man en hel dag kan fordybe sig i noget, som man synes er spændende.
 Den sjove idé tilfaldt ”Sneboldmaskinen”. En maskine som kunne lave snebolde. ”Det er Lige Godt Grow” prisen gik til Generationsforum. Generationsforum har taget en aktuel problemstilling op, og fået omsat det til et eksperimenterende forum, hvor viden genbruges via et åbent forum. Den kreative/innovative idé gik til ”Jeg er tørstig” - gruppen her havde udviklet en app - en app, der bl.a. fortalte hvornår planterne skulle vandes.
 Alle vinderne fik biografbilletter i præmie.

Se film her!

winkKan du li' vores artikler, giv os et like her!

Sorry, you need to install flash to see this content.