Vildtbanesten tilbage på sin plads

Vildtbanesten tilbage på sin plads
06. 07 2017

Den er blevet vasket på en nænsomt måde og står nu med stabilgrus omkring sig, vildtbanestenen, som blev efterlyst her i avisen i sidste måned.
 - Det har været rigtig fint at opleve hvor interesserede Horsens borgere har været i historien om kongens vildtbanesten, siger arkæolog Aase Gyldion Kristensen og retter en stor tak til ham der oplyste om bortkomsten, og til ham der passede på stenen og redede den fra grøften.
 Kogens Vildtbaner nævnes første gang i Valdemars Jordebog fra 1231. Men det var Kong Frederik 2., der efter reformationen i 1536, fik mulighed for at udvide sit jagtområde betydeligt.
 Stenene blev opsat omkring 1743-44. Dette skete under Kong Chr. d. 6. Tidligere blev vildtbanen markeret med træpæle. De første vildtbanepæle (af træ) blev opsat af Chr. 4. Siden udvidede Chr. 5. med en jagtforordning der beskrev de generelle bestemmelser, herunder at kongens vildtbaner skulle forsynes med sten eller skelpæle. De blev opsat med ca. 1-2 kilometers mellemrum således at: ”ingen med uvidenhed (skal) undskylde, hvorvidt vore vildtbaner eller deslige vore friheder strækker sig”.
 - Fra Skanderborg Vildtbane har vi godt 30 sten. Men på landsplan eksisterer der omkring 120 stk., siger Aase Gyldion Kristensen.
 Hvis man forbrød sig som krybskytte var det med livet som indsats. Almindelige borgere risikerede hængning, mens en adelsmand kom i fængsel. Bøndernes hunde måtte som regel, på forhånd, bøde med afhugning af det ene forben.
 Vildtbanestenen er nu tilbage på sin plads på Potmosevej.

yesGiv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!