300.000 flere danskere i 2030 vil stille krav til boligmassen

300.000 flere danskere i 2030 vil stille krav til boligmassen
12. 06 2018
Befolkningstilvæksten vil betyde, at der i og omkring de store byer skal bygges flere boliger. Det er især den ældre del af befolkningen, der vil vokse.

I 2018 bor der 5.781.190 personer i Danmark, men det tal vil i 2030 eller om kun 12 år være steget til 6.109.086, eller med godt 300.000. Det viser befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik.
 Ifølge ejendomsmæglerkæden Nybolig vil den øgede befolkning stille store krav til en udvidelse af boligmassen, og især i og omkring de store byer, hvor tendensen er, at flere vælger at bo.
 - Tallene bør være et wake up call til alle byplanlæggere og ansvarlige politikere, da det er mange ekstra boliger, der bliver behov for inden for en forholdsvis kort tidshorisont, siger Nyboligs kommunikationschef, Thomas Hovgaard.
 Han tænker især på den ældre del af befolkning, som ifølge befolkningsfremskrivningen ser ud til at vokse mest.
 - Man kommer nok ikke udenom, at der skal tænkes på, om vi har boliger nok, der egner sig til den ældre befolkningsgruppes behov. Med den nye planlov er det blevet muligt at bruge sommerhuset som helårsbolig, men sommerhusene kommer næppe til at svare efterspørgslen alene.
 Der er behov for, at vi allerede nu lægger hovedet i de tænksomme folder og begynder at forberede os på en større og anderledes befolkningssammensætning, siger Thomas Hovgaard.
 Han mener, at en udvidelse af de digitale muligheder måske kan tage trykket af boligbehovet ved de store byer.
 - På sigt vil vi nok kunne klare langt flere job uden at skulle pendle ind til byen på grund af digitale nybrud, men der er jo ingen garantier, derfor er det også afgørende, at vi planlægger i god tid, så vi ikke bliver ved med at have store byer, hvor det for mange er svært at finde en bolig, de har råd til, siger Thomas Hovgaard.