Loppeannoncer

Annoncer under »Loppemarked« koster 30 kr. for max 20 ord.
Pr. efterfølgende ord 1 kr.
Annoncen skal være avisen i hænde senest mandag morgen (bemærk ændringer i forbindelse med skæve helligdage).
Beløbet kan indbetales på kontonr. 6117 - 9040170224 - husk navn.
Såfremt betaling ønskes pr. faktura må der påregnes 25 kr. i faktureringsgebyr.

Dato for indrykning*
Navn*
Adresse*
Postnr. & By*
Evt. mobilnr.