Læserbreve

01/22/2020
Der har i de seneste uger været en livlig debat om byggeri og byudvikling i Horsens. Til dels foranlediget af, at formanden for Plan- og miljøudvalget, Venstres Martin Ravn, af flere omgange – senest i Horsens Folkeblad (12/1) – har beskrevet det nye byggeri på Kvickly-grunden (nu Lilli Gyldenkildes Torv) som en kommende ”ghetto”.
01/22/2020
I regionen var der sidste år lagt op til, at lægedækningen på Endelave skulle halveres fra to dage om ugen til kun en enkelt dag om ugen. Samtidig skulle den daglige lægedækning i otte sommeruger bortfalde. Dette skete helt hen over hovedet på øboerne. DF kæmpede forgæves imod forslaget i forretningsudvalget sidste år, men på regionsrådsmødet lykkedes det heldigvis, at få sagen retur til udvalget, for at beboerne kunne inddrages.
01/09/2020
I den forgangne uge havde jeg indkaldt skatteministeren til en debat i folketingssalen omkring en ganske besynderlig sag. Historien ta’r sit udgangspunkt omkring Henning P. som igennem 8 år har frasagt sig sociale ydelser som hjemløs, men betalt for sit tildelte værelse ved at indsamle pantflasker på gader og i grøfter og dertil tjent penge, som sælger af Hus Forbi.
12/17/2019
Tak, tak og atter tak - Juleaften kom godt nok tidligt i år! Politikerne har nemlig sat ikke mindre end 600 millioner kroner af om året til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Det er noget, vi i Bedre Psykiatri har haft øverst på vores ønskeliste i årevis. For hold da helt op, der er brug for de penge!
12/10/2019
Det er ikke mere end et par dage siden, at nyheden om svindel for et millionbeløb i Forsvarets Ejendomsstyrelse blev offentliggjort. Sagen blev båret frem af en whistleblower, der henvendte sig til Rigsrevisionen. Sagen er blot én ud af flere sager, der understreger at whistleblowerordninger virker, og at der er behov for dem.
12/09/2019
Den 28. november skrev Kim M. Bekker et læserbrev, hvori han ”slog et slag” for genindførelsen af dækningsafgiften for virksomhederne i Horsens Kommune. Indtægten fra dækningsafgiften skulle således øremærkes til finansiering af en lettelse i grundskylden for boligejere. Kim opfordrede ligeledes os politikere til at tilkendegive vores mening om dette forslag.
12/06/2019
Tyvebander og kiosksvindlere har for let spil. Derfor fremsætter DF forslag om markante tiltag, så de hæderlige erhvervsdrivende ikke fortsat skal udkonkurreres af kreative svindlere, som bevidst sælger hælervarer og varer de ikke har betalt afgifter og moms af.
12/06/2019
Midt i august i år besøgte jeg sammen med det øvrige regionsråd Cheminovas forureningsgrund ved Høfde 42, hvor forureningen hver dag siver ud i havet. Der var et forfærdeligt syn med en sort strand og kyst. Her var vi alle enige om at lægge pres på vores partier i Folketinget for at få penge til oprydning.
12/05/2019
Jeg finder det overordentlig trist, at socialdemokraterne, med Mette Frederiksen i spidsen, bidrager til befolkningens voksende politikerlede. S har gennem de seneste 4 år foregøglet befolkningen, at man ville fastholde den stramme udlændingepolitik, som blå blok og især Dansk Folkeparti var garanter for.
12/04/2019
Så faldt finansloven for næste år på plads og det er svært som SF’er ikke at være begejstret. Markante løft til velfærden, en tiltrængt opstramning af indsatsen mod social dumping og økonomiske muskler til den grønne omstilling. Men også som kommunalpolitiker med ansvar for børne- og uddannelsesområdet er finansloven en rigtig god nyhed. Her finder vi nemlig nogle af de mest markante og mest tiltrængte løft af velfærden.