Læserbreve

09/18/2020
Kære Mette - Kære børnenes statsminister. I din nytårstale lovede du, at du altid vil stå på børnenes side. Det har du gjort i kampen for bedre hjælp til ordblinde børn, det har du gjort når snakken faldt på fjernelse af de nationale tests i de små klasser og da vi tog et svært emne op som tvangsfjernelse. Da debatten faldt på rituelle omskæringer af drengebørn, valgte du dog desværre at stille dig på den for-kerte side. Det er synd, ikke mindst for børnene.
09/17/2020
Klima, Co2, store regnmængder, vi hører om det næsten dagligt. Horsens kommune forbereder sig med store regn bassiner i nye udstykninger.
09/10/2020
En Ja Tak-ordning vil alt andet lige gøre livet sværere for foreninger, butikker og ikke mindst lokalaviser, i en tid hvor de forvejen er under et historisk økonomisk pres. Derfor bør vi klart bevare den nuværende Nej Tak-ordning, som regeringen desværre overvejer at ændre på.
09/10/2020
Nu tager vi den engang til, ikke for prins Knud, men for teknik og plan udvalg, samt politisk formand Martin Ravn.
09/04/2020
At Martin Ravn gerne vil være smart i en fart, er ikke noget nyt. Martin Ravns debatindlæg i Østbirk Avis (31/8) slår dog nye rekorder for det smarte, men ikke særlig gennemtænkte.
09/04/2020
En gang var det nok at være dygtig til sit job. Det er det ikke længere, og det måtte den 51-årige kontorassistent – Anette – sande, da hun blev opsagt efter 21 år i samme virksomhed.
09/02/2020
Ovsted Kirke har i omkring 800 år været i kristendommens tjeneste. Den er også helt unik i Skandinavien. Det fastslår Nationalmuseet i en udtalelse i forbindelse med, at det nuværende menighedsråd arbejder med at rydde vores kirke for inventar til fordel for en gennemgribende nyindretning med moderne kunst.
09/01/2020
Jeg kan ikke begribe hvordan man kan behandle børn og pårørende til handikappede så dårligt i kommunerne, for det skader mere end det gavner.
08/31/2020
Kommuneskat - Skattestigning giver ikke mere velfærd! Borgmesteren meldte ud, midt i sommerferien, at han ville hæve kommuneskatten. Udgangspunktet var en skattestigning på 0,2 %. Det ville sikre den økonomiske robusthed og hele velfærden i vores kommune. Mange borgere godtog den forklaring.
08/31/2020
Byudviklingen går stærkt i vores kommune. Men den er i for høj grad fokuseret på vækst, ikke kvalitet, arkitektonisk udformning og grønne områder. Venstre ønsker langt stærkere input og vejledning fra forvaltningens arkitekter og fagfolk. Når vi byudvikler og skaber nye rammer for kommunens borgere, skal det ikke være kortsigtet, men for vores børn og børnebørn. Helt aktuelle undersøgelser viser, at en opvækst i triste kassebyggerier uden grønne områder, har stor betydning for menneskets udvikling.