Med lokalcenterbyerne i front

Med lokalcenterbyerne i front
06. 11 2017
Læserbrev af Knud Erik Kristensen, Mølbjerg 8, Søvind, kandidat til byrådsvalget, Socialdemokratiet

Jeg går ind for en sammenhængende Horsens Kommune med respekt for, at vi skal have en hovedby og derudover udvikling i hele kommunen. En udvikling, der skal omfatte de ni såkaldte lokalcenterbyer nu og i fremtiden.
 Det gælder Søvind og det gælder absolut også de øvrige 8.
 Her skal der bl.a. sikres boligudstykning som grundlag for fortsat vækst, herunder tilflytning af børnefamilier.
 Så kan vi bevare servicefunktioner og arbejdspladser i form af skoler, institutioner, idræts- og fritidstilbud samt dagligvarebutikker – og de ældre kan blive boende længst muligt i eget hjem eller i gode ældreboliger, meget gerne med den trygge forvisning, at der er brugbar offentlig transport.
 Lokalcenterbyerne har derudover en vigtig rolle i forhold til borgerne i de omgivende landsbyer og landområder.
 Jeg siger det igen, som jeg også sagde det i mit sidste læserbrev: Alle disse oplandsbyer har en rolle i den kommunale helhed.
 Er vi overhovedet uenige?

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!