Veterankoordinator godt modtaget

- Krigsveteraner er vant til at stå over for mænd, der klapper hælene sammen. Derfor tror jeg, det kan have en positiv betydning, at jeg er kvinde, fortæller Heide Uldahl, Horsens Kommunes nye veterankoordinator. (Foto: Lars Reese Fotografi)
- Krigsveteraner er vant til at stå over for mænd, der klapper hælene sammen. Derfor tror jeg, det kan have en positiv betydning, at jeg er kvinde, fortæller Heide Uldahl, Horsens Kommunes nye veterankoordinator. (Foto: Lars Reese Fotografi)
Veterankoordinator godt modtaget
19. 02 2020
Horsens Kommunes nye veteranstrategi betyder blandt andet, at veteraner og pårørende får fast kontaktperson.

Af Vibeke Juul

Heidi Uldahl er blevet rigtig godt modtaget, siden hun startede i sit job som veterankoordinator i Horsens Kommune den 1. november sidste år.

- Jeg får henvendelser fra veteraner, som lige er hjemsendte, men børn af "gamle" veteraner fra Balkankrigen, ringer også for at få en snak. I det hele taget er de pårørende i højere grad begyndt at melde sig på banen, fortæller Heidi Uldahl.

Hun tilføjer:

- Nogle bliver meget overraskede, når jeg spørger, hvad jeg kan gøre for dem, for det spørgsmål forventede de ikke. Men det er vigtigt at få de pårørende i tale, for de kan i lige så høj grad have brug for hjælp.

Ansættelsen af veterankoordinatoren er et led i Horsens Kommunes nye veteranstrategi, der indebærer fire principper:

Et kompetenceudviklingskursus for kommunens medarbejdere i bl.a. at spotte veteraner, anerkendelse af veteranernes indsats i form af en Veteran Café og en Flagdag, en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for veteraner og pårørende samt et styrket samarbejde med faglige organisationer og frivillige foreninger.

Alt sammen indsatser der kan være med til at hjælpe hjemvendte soldater tilbage til en normal hverdag:

- Flere har presset på for at få lavet en veteranstrategi i Horsens Kommune, og jeg er stolt over den politiske vilje, der har været til at få sat handling bag ordene. Det er utrolig vigtigt, at vi yder den fornødne støtte til veteranerne og deres familier, og vi skal behandle veteranerne med respekt - en respekt, de i allerhøjeste grad fortjener, siger borgmester Peter Sørensen. (S).

Det forventes, at der er ca. 490 veteraner i Horsens Kommune, men det reelle tal kan være langt højere, mener Heidi Uldahl.

- Vi skønner, at mellem 20 og 25 veteraner lever i skoven, og dem er vi i særlig grad på udkig efter. Men vi vil også gerne i kontakt med veteraner på førtidspension, som er ude af systemet, men måske kæmper med misbrug eller selvmedicinering. Hvis de ingen pårørende har, er der ingen til at tage hånd om dem.

Heidi Uldahl vil fremadrettet bl.a. sætte stor lid til de såkaldte brobyggere i for eksempel Jobcentret, Familieafdelingen, skoler m.v., som skal være behjælpelige med at spotte veteranerne.