Læserbreve

05/09/2012
Selvom om byggevareeksporten generelt set klarer sig godt, er markedet alligevel præget af mådehold. Byggevareeksporten steg med 2,9 % i første kvartal 2012, sammenlignet med samme periode i 2011. Den moderate vækst skal ses som et udtryk for en normalisering af markedet, mener Dansk Byggeri
05/09/2012
Af Leif Kristensen, Østerhøjsvej 15, Egebjerg, 8700 Horsens
05/08/2012
05/08/2012
Regeringens 2020-plan tager slet ikke stilling til, hvordan Danmarks virksomheder skal klare sig bedre i den internationale konkurrence. Dermed kan et stort vækstpotentiale gå tabt, mener Landbrug & Fødevarer.
05/08/2012
Vækst, job og uddannelse er hovedtemaerne i regeringens 2020-plan og samtidig bekræftes dagsordenen for de kommende trepartsforhandlinger. – Vi er glade for hovedtemaerne i 2020-planen og ser frem til aktivt at deltage i forhandlingerne, siger Kim Simonsen, formand for HK.
05/05/2012
Af Line Iversen, Brøndager 31, 8752 Gedved på vegne af cykeltrafikgruppen under Gedved Lokalråd
05/05/2012
Af Sten Leth, Bøgevej 19, 8752 Østbirk