Landsbyen Yding i Byzone nej tak

Landsbyen Yding i Byzone nej tak
19. 02 2018
Læserbrev vedr. Lokalplanforslag 2016-11, blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, af Borgergruppen ”Yding i byzone, nej tak”. Bestyrelsen i Yding-Såby borgerforening samt Torben Østergaard, Møldrupvej 2, Henrik Nissen Aarhus, Ydinggade 16, Peder Andersen, Lyngdalvej 2A, Ole Trøst Rasmussen, Ydinggade 2, Torben Madsen, Ydingtoft 12, Jacob Egemose, Gydekrog 16, Jan Hougaard, Lyngdalvej 8, Anton Storgaard, Ydinggade 49.

Umiddelbart syd for landsbyen Yding og i direkte forbindelse med bebyggelsen Ydingtoft, ønsker en privat lodsejer at lave en udstykning, hvor der planlægges at bygge op til 29 parcelhuse/rækkehuse i op til 8,5 m højde. Det vil betyde, at der anlægges et stort parcelhuskvarter i landsbyen Yding. Det vil efter vores mening ødelægge helhedsindtrykket af Yding som en landsby. Hvis planen gennemføres vil Yding efterfølgende bestå af 3 typer bebyggelser: Type 1. De oprindelige landsbyhuse og nedlagte landbrug, samt enfamiliehuse, der er opført igennem de sidste 50 år. Type 2. Jordbrugsparcellerne som er etableret fra ca. 2005 og fremad. Type 3. Den planlagte bebyggelse vil blive et parcelhuskvarter med enfamiliehuse og rækkehuse i op til 8,5 m. højde – i alt 29 boliger. Disse boliger burde placeres i nogle af de mange andre udstykninger, der er findes i hele Horsens Kommune. I dag er der 77 boliger i Yding, så det vil blive en udvidelse af landsbyen på 37%.
 Det vil ligeledes give en væsentligt øget trafikal belastning igennem den gamle bydel og på Kongevej, samt i krydset Ydingvej/Skovhøjvej. Horsens Kommune har skriftligt overfor borgergruppen ”Yding i byzone, nej tak” tilkendegivet, at man hverken på kort eller lang sigt vil investere kommunale kr. i Yding og omegn. Det er efter vores opfattelse klar tale. Men ikke desto mindre vil vi som borgere i Yding blive opkrævet en højere ejendomsværdiskat – anslået til 2000 til 5000 kr. pr. hus. Nogle vil risikere op til 16.000 til 18.000 kr. i stigning pr. år. Den højere ejendomsværdi skat skyldes, at den gamle del af Yding skal tvinges over i byzone pga. udstykningsplanerne. Vi er stærkt imod lokalplanen og de konsekvenser, det vil få for alle nuværende borgere i landsbyen Yding. Derfor opfordrer vi alle til at møde op til borgermødet tirsdag den 27. februar kl. 19.00 i kantinen på Østbirk Skole.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!