Generalforsamling i Coronaens tidSuperBrugsen Østbirk

Vi blev fra alle sider opfordret til at holde så ”lille” en generalforsamling som muligt, for at minimere risikoen for coronasmitte, og derfor valgte vi at indkalde til generalforsamlingen, akkurat som vores vedtægter tilsiger, nemlig ved opslag i butikken og ikke andet.

Det blev en meget lille generalforsamling, i alt var vi 4, hvoraf uddeleren ikke havde stemmeret. Til gengæld var der meget stor afstand mellem deltagerne, og hænderne var sprittet korrekt af – håndsprit var for øvrigt det eneste, der blev budt på til generalforsamlingen, så vi tog rigeligt.

Søren Veis blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Alle punkter i dagsordenen blev gennemgået – mærkværdigvis uden spørgsmål, ligesom eventuelt var usædvanligt kort.

Der skal lige kort kommenteres på de enkelte dagsordenspunkter.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (kan læses nedenfor). Den blev enstemmigt godkendt.
Uddeleren fremlagde regnskabet. Det viste fremgang i omsætning, og den bedste basisdrift i foreningens historie. Enstemmigt godkendt. Medlemmer kan afhente regnskab i butikken.

Der var hverken forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag.

Søren Veis, Flemming Rübner og Per Bonde var på valg. Da der ikke blev opstillet modkandidater, blev de alle genvalgt.
Jens Strager var på valg som suppleant og blev genvalgt.

Formanden takkede Søren for kompetent ledelse og for at holde ro og orden blandt de to øvrige deltagere.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke for det manglende fremmøde til årets generalforsamling. Vi havde nok forventet lidt flere, og det ekstraordinært manglende fremmøde giver os anledning til overvejelser om to ændringer i vores vedtægter. For det første skal vi nok have udvidet antallet af medier, hvor indkaldelse til generalforsamling skal ske, og for det andet, skal vi have indført en mulighed for at afholde generalforsamlingen elektronisk.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi hylder foreningsdemokratiet, og at vi ønsker mange deltagere til vores generalforsamlinger. Vi vil lægge os i selen for, at næste års generalforsamling bliver et tilløbsstykke – hvis ellers Covid19 tillader det.

Vi glæder os til at se jer i butikken og til næste års generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen SuperBrugsen Østbirk.


Bestyrelsens beretning ved SuperBrugsen Østbirks generalforsamling v/formand Per Bonde

Så vidt jeg husker gik 2019 meget godt.

Vi skulle have afholdt vores generalforsamling i april, men der kom jo ligesom en corona-virus i vejen, så derfor kan vi først afholde generalforsamlingen nu, hvor vi igen kan forsamles mere end ti. Corona-virussen er spøger stadig derude, så vi har valgt at forsøge at holde generalforsamlingen på et minimum, og det er næsten lykkedes for godt.

Vi har fulgt de regler vores vedtægter siger vi skal med hensyn til indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen, og vi kan konstatere, at når vi gør det, er fremmødet noget begrænset – det regnede vi også med, så derfor har vi heller ikke fremsat forslag til vedtægtsændringer eller andet der kræver generalforsamlingens beslutning, ligesom de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, har accepteret genvalg.

Hvordan gik 2019 så?

Det gik faktisk rigtig godt. Kenneth og hans personale har i 2019 igen gjort en forrygende indsats, så vi kom ud af året med flere penge på bogen end vi gik ind i året med.

Året var selvfølgelig ikke uden bøvl, der var nogle logistik-problemer fra Coops side, der medførte tomme hylder i en for lang periode. Det var frustrerende for primært personalet, men også kunder blev ramt desværre.

Og for nu at blive ved Coop var 2019 også året, hvor man så småt begyndte med et nyt SAP-system til varebestilling, som er et system der bestiller varer hjem baseret på, hvad der er blevet scannet i kasserne. I modsætning til tidligere implementeringer havde Coops ledelse dels valgt at begynde forsigtigt og dels sørge for grundig undervisning af brugerne. De første varegrupper var æg og håndkøbsmedicin, som blot repræsenterer et par procent af omsætningen. Lanceringen viste en række problemer, der skulle løses, inden de resterende varegrupper med fordel trinvist kan fases ind. Det er forventningen, at man har fået fjernet knasterne, så de efterfølgende varegruppers indfasning vil foregå gnidningsfrit.

Bortset fra det før nævnte har vores samarbejde med Coop hverken været værre eller bedre end det plejer. Der arbejdes fra brugsforeningernes side intenst på at få mere indflydelse på de beslutninger, der vedrører vores butikker, og det ser ud til at gå lidt fremad – der er blevet lidt mere lydhørhed fra Coops side på det seneste, så i bund og grund synes jeg ikke der er grund til at I skal høre mig brokke mig over Coop – som jeg ellers plejer.

I vores egen verden skete der også lidt. I starten af året besluttede vi, at ferskvare området skulle udvides og køl skulle skiftes fra freon til CO2 køling. Planerne blev lagt, og medførte, at vi havde to faser i projektet. Den første som bestod i at få forberedt det gamle lager til udvidelsen begyndte i november 2019, så alt var klar til en intensiv byggeperiode først i 2020. Resultatet har i set, og vi håber, I er lige så tilfredse med resultatet. som vi i bestyrelsen er. Byggeriet er gået som planlagt eller rettere sagt, det blev færdig til tiden, og prisen blev lavere end budgetteret – så kan det vel ikke være bedre.

Vi fik i 2019 en ny funktion i butikken – Blomsterbinder. Da byens blomsterbutik stoppede i udgangen af 2018, blev der mulighed for at vi etablerede en blomsterbinder i forområdet. I første omgang som et forsøg på fredage og lørdage, men hurtigt blev det ændret til en fast funktion og udvidet med torsdag. Kunderne er glade og vi er glade, bedre kan det vel ikke være.

At vi i SuperBrugsen Østbirk år efter år oplever fremgang og flotte resultater kan vi kun i begrænset omfang tilskrive bestyrelsens arbejde. Vi erkender ydmygt, at det er personalet der skal have æren for resultaterne og den store faste kundegruppe, og derfor skal der igen i år lyde en kæmpe tak til personalet for deres indsats.

Vi er en selvstændig brugsforening med mere end 1200 husstande som medlemmer. Vi ser det derfor også som en af vores opgaver at være med til at præge udviklingen i vores by og markedsområde. Det gjorde vi i 2018 med vores sponsorat på 250.000 til en ny hal. I 2019 var vores bidrag i den mere helbredsmæssige ende, i det vi gennem et samarbejde med Østbirk IF’s gymnastik afdeling inviterede til foredrag med Anne W. Ravn i Extrahallen. Omkring 150 dukkede op til et tankevækkende og underholdende foredrag om vores individuelle forbrug af fødevarer. Foredraget blev fulgt at af ugentlige opskrifter og anekdoter i Østbirk Avis.

Vi vil også fremover gerne kaste os ud i tiltag der er med til at gøre en forskel i vores lokalområde og dermed er til glæde for både medlemmer og kunder. Så hvis nogen har gode forslag, så tag fat i mig eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer, så vil vi se positivt på dit forslag og vurdere, hvordan det passer ind i Brugsens målsætning.

Har vi planer for fremtiden?
Ja det har vi, bl.a. vil vi gerne forbedre faciliteterne for personalet, og det kommer forhåbentlig til at ske inden for de næste år. Ellers kan jeg love, at vi har øjnene åbne for nye muligheder, så hvis eller når chancen byder sig, slår vi til. Jeg kan garantere, at i ikke har set de sidste ændringer i Brugsen. Vi skal udvikle butik, personale og omgivelser løbende, så vi altid fremstår som en aktiv og moderne Brugsforening som kunderne er tiltrukket af.

Tak

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021