Læserbreve

Dit debatindlæg eller replik må være på højst 2300 tegn. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte alle indsendte læserbreve. Debatindlæg accepteres kun med fuldt navn og adresse fra afsenderen; undtaget er kun ministre, folketingsmedlemmer, europaparlamentarikere og andre, der via deres hverv umiddelbart kan identificeres.

Alle accepterede debatindlæg bringes her på hjemmesiden og i den trykte avis - dog med forbehold for at der er plads ellers kan et indlæg første bringes i næste avis. Læserbreve/debatindlæg til den følgende uge skal være redaktionen i hænde senest søndag kl. 10.

Send dit debatindlæg til til post@oestbirk-avis.dk


 

Læserbreve

Debat: Vi må ikke svigte den danske kystturisme

16. april 2021
Med 11 mio. færre overnatninger end året før blev 2020 et katastrofalt år for dansk turisme. De samlede overnatningstal viser et fald på 20,5 procent på trods af en stigning i danske overnatninger på 4,8 procent. Dette understreger, at de danske gæster ikke kan opveje tabet af de udenlandske overnatninger, som faldt med 44,3 procent i 2020.
Læserbreve

Debat: Hvor mange underskrifter skal vi samle, for at blive hørt?

14. april 2021
Man undrer sig! Her i Vestbirksøernes område, her i Vestbirk vandkraftsværks område, hvor naturstien slynger sig rundt og man nyder den gamle jernbanestræknings forrige udkig til Naldalsø også kaldet Svanesøen, og til Vestbirksøen, hvor man i det fjerne ser den tunnel under Søvejen, der fører Gudenåen og kanofarerne til vandkraftværket med de 2 mil. KW/t. el /år, - her vil man grave og rumstere, ændre vandstand her og der, hente mosevand fra Degnemose og så videre.
Læserbreve

Debat: Servicehund kan give sårbare borgere en bedre hverdag

14. april 2021
Vi kender alle de førerhunde eller servicehunde, som bruges af borgere med fysiske funktionsnedsættelser, men også på sundheds- og ældreområdet har man opdaget hvordan besøgshunde på bl.a. plejehjem og plejecentre virkelig kan øge livskvaliteten for borgerne.
Læserbreve

Debat: Afkræv din politiker svar

12. april 2021
På listen over medlemmer af Kattegatkomitéen, der målrettet promoverer idéen om en bro over Kattegat, finder man ikke overraskende Horsens’ beton-, asfalt- og turbovækstglade socialdemokratiske borgmester, Peter Sørensen. Ifølge Vejdirektoratets strategiske analyse er broforbindelsen projekteret til at skære Samsø over på midten med en motorvej og gå i land ved Hou og fortsætte en nordlig linjeføring ud mod E45 i retning Hasselager og en sydlig tæt forbi Hovedgård og ramme E45 nord for Horsens.
Læserbreve

Debat: Flere verdensmål i Horsens

11. april 2021
FN's verdensmål er blevet definerende for hvordan globale og lokale virksomheder, store og små lande og kommuner landet over forholder sig til og arbejder med de problemer verden står i. Problemer såsom sult, klimakrisen, fattigdom, trivsel af mennesker, sexisme, bæredygtighed og landsbyliv. Der er 17 mål i alt og det er 17 mål som drømmer om og vil en bedre verden for os alle.
Læserbreve

Debat: Du får afslag hvis vi ikke får behandlet din ansøgning indenfor et år

10. april 2021
Der er mange snørklede regler for at få statsborgerskab, men nogle gange er det helt vanvittigt. De regler Mastarn fra Midtjylland, er omfattet af, er beskrevet på ministeriets hjemmesiden sådan ”Børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med en forælder.” Det fremgår, at ”Det er en betingelse, at barnet er under 18 år frem til vedtagelsen af det lovforslag, som barnet måtte blive optaget på. Dette gælder, uanset at ansøgningen indgives, inden barnet er fyldt 18 år.”
Læserbreve

Debat: Skovrejsning, biodiversitet og meget mere…

9. april 2021
Her i foråret havde vi en status på Plan- og Miljøudvalgets opgave- og projektplan for 2018-2021 på byrådets dagsorden. Det lyder nok hverken pikant eller politisk sprængfarligt, men her i det sidste år af valgperioden kan vi se tilbage på nogle rigtigt gode politiske skridt, nogle grundsten, der peger ind i det arbejde et kommende byråd skal arbejde med fra 2022.
Læserbreve

Debat: Kollektiv trafik er næsten umulig

9. april 2021
Hvis man kigger på en gennemsnitlig provinsby, er det nærmest umuligt at transportere sig, hvis man er afhængig af den kollektive trafik. Over én million borgere bor i de danske landdistrikter, eller mindre provinsbyer. Der er langt mellem busafgangene, S-tog, Metrolinjer og Letbaner er byer i Rusland. Derfor er det vigtigt at vi sikrer fornuftig fremkommelighed, så man kan komme til og fra sin arbejdsplads – oftest i egen bil!
Læserbreve

Debat: Fartdæmpende øer

6. april 2021
Fartdæmpende foranstaltninger kan være og er påkrævet i bysamfund af sikkerhedsmæssige årsager, det være sig for skolebørn samt ældre personer ja selv yngre personer kan det være godt for.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Skal der være togstop i Hovedgård?
04. apr 2021