Gratis tandpleje til socialt udsatteDer er på finansloven afsat 40 mio. kr. på landsplan i 2020 og 60 mio. kr. i 2021 og fremover til socialtandpleje. Midlerne uddeles via bloktilskud. For Horsens Kommune betyder det en budgettilførsel på 600.000 kr. i 2020 og 900.000 kr. i 2021 og fremover.

I Horsens Kommune er man rigtig glade for den nye budgettilførelse:

- Med de ekstra penge vi får tilført tandplejeområdet, har vi nu mulighed for at hjælpe en gruppe af særligt udsatte borgere, som vi reelt ikke havde et tandplejetilbud til før, fordi de ikke passede ind i de eksisterende tilbud, siger formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget Ellen T. Schmidt.

Der vil fortrinsvist være tale om akutbehandling, hvor borgerne kan blive hjulpet af med smerter og betændelse samt evt. få en lille protese mm. Socialtandpleje er rettet mod en målgruppe, som normalt ikke vil søge tandlæge ved tandpine, men som i stedet ofte vil dulme smerterne med rusmidler. Ved at tilbyde gratis tandpleje, vil man derfor kunne forbedre livskvaliteten for en gruppe af borgere, som traditionelt har mange sundhedsmæssige problemer.

Professionel tandpleje og kort behandlingstid.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om en borger er i målgruppen for at modtage gratis tandpleje og kommunen bestemmer også selv, hvordan socialplejen skal etableres. I Horsens Kommune har man valgt at samle socialtandplejen under samme tag, som kommunens øvrige tandplejetilbud til voksne (omsorg- og specialtandpleje), da man allerede har faciliteterne til at kunne varetage opgaven:

- Ved at tilbyde socialtandpleje i vores to eksisterende klinikker henvendt til voksne, samler vi behandlingen på få hænder. Medarbejderne her har allerede godt kendskab til og erfaring med at behandle borgere med særlige udfordringer fra specialtandplejen. Disse medarbejdere er særligt interesserede i at gøre en ekstra indsats for særligt sårbare grupper, udtaler leder af den kommunale tandpleje Hanne Jacobsen.

Et vigtigt element i at implementere de nye bestemmelser om social tandpleje er desuden at etablere et tværfagligt samarbejde med rusmiddelområdet, Kirkens Korshær, hjemløseindsatsen Sølyst med flere.

- Det er de socialt faglige medarbejdere, herunder gadearbejdere, der skal opspore de borgere, som er i målgruppen for socialtandpleje. De kender målgruppen, og ved hvordan de skal komme dem i tale. I samarbejde med borgerne tager medarbejderne kontakt til os, så tager vi sammen en snak om, hvad borgernes udfordringer er, og hvad der skal ske. Herfra skal socialtandplejens tandlæger vurdere borgerens behandlingsbehov. På den måde sikrer vi en kort behandlingstid og mindsker bureaukratiet, udtaler Hanne Jacobsen.

Det skønnes, at der samlet set vil være en årlig lønudgift på ½ mio. kroner for at kunne løse opgaven. Beløbet fordeler sig over tandlægebistand 1 ½ dag om ugen og klinikassistance 2 dage om ugen. Herudover er der allerede ansat en tandplejer 2 dage om ugen, som er knyttet til opgaven. Foruden lønudgifter vil der være omkostninger til materiale og udstyr og indretning af en potentiel ny klinik, afhængig af hvor mange borgere, der vil blive visiteret til tilbuddet.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021