Debat: Venstre budget 2021Af På vegne af Venstres byrådsgruppe
Jørgen Korshøj og Martin Ravn

Stadsarkitekt. Kommunen skal have en stadsarkitekt og der skal etableres et Advisory Board med relevante arkitekter og eksperter, som efter behov kan vejlede Plan- og Miljøudvalget i særlige sager.

Intentioner i tidligere lokalplaner og helhedsplaner, skal i langt højere grad respekteres. Tilliden mellem naboer til byfornyelse og kommunen skal genskabes.

Vækst med omtanke.

Bevarende lokalplaner for kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer skal kortlægges og effektueres. Mere vigtigt end nogensinde. Med den nuværende udvikling, vil vores DNA og kulturmiljøer være borte i løbet af en kort årrække.

Arkitektur screening. Fokus på bevaring af de få resterende erhvervsmæssige kulturmiljøer (f.eks. dele af Møller & Jochumsen og Air Liquide) i den kommende byudvikling.

De kommunaløkonomiske konsekvenser af det store almennyttige byggeri skal undersøges. Er kvaliteten i orden? Er markedet mættet? Hvilken økonomisk konsekvens har det for boligydelserne?

Venstre vil, i lighed med de Konservative, have en stadsarkitekt ansat i kommunen, så en høj arkitektonisk kvalitet i byudviklingen sikres. Derudover skal et uafhængigt Advisory Board, kunne vejlede Plan og Miljø udvalget efter behov og i særlige sager.

Vi må ikke glemme kommunens DNA og byernes kulturmiljøer. Nyt kan bygges, men gammelt kan sjældent genskabes. Udviklingen i kommunen skal ikke dikteres af entreprenører, men skabes i samspil med borgerne og i respekt for byernes historie. Det kræver større gennemsigtighed og borgerinddragelse i kommunens arbejde, udviklingsprojekter og i det daglige arbejde.

Desuden vil vi have undersøgt konsekvenserne af de store almennyttige byggerier i Horsens. Hvor mange borgere fra andre kommuner, som er arbejdsløse og skal have sociale ydelser, flytter ind i lejlighederne?

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021