Det Grønne Flag vajer igen over Hassel-HusetDet var en festlig dag i fredags i Hassel-Huset, den lille private daginsitution på Hasselvej i Gedved. Anledningen var at Friluftsrådets Grønne Flag for 3. gang kunne hejses i Hasselhusets flagstang. Til selve ceremonien var borgmester Peter Sørensen, som de øvrige år, mødt frem for sammen med børnene at hejse det synlige grønne bevis.
 Forinden var borgmesteren af børnene blevet fortalt om Kaptajn Klo skattejagten, der var foregået tidligere på dagen. Finn Fiskefims, som er fætter til Kaptajn Klo, havde begravet sin skat i Hassel-Husets sandkasse, måske det stadig var muligt af finde en guldsten i sandet.
 Peter Sørensen kunne i sin lille tale forud for højtideligheden fortælle at han oprigtigt nød sådan et lille frikvarter blandt børnene i den travle hverdag.

Den grønne handleplan
Hassel-Huset, der i øjeblikket har 15 vuggestuebørn og 23 store børn, fylder 5 år til december. Børnehaven prioriterer udelivet og bruger naturen som et rum for leg, fantasi, fysisk aktivitet samt til at erfare dens foranderlighed med alle sanserne. I foråret har Hassel-Huset arbejdet med 2 spiretemaer. Der har været indsamlet affald og lavet skraldekunst. Der sorteres grøn affald til kompost, og i højbede sås der om foråret. Hvert år holdes blomstens dag, hvor der gøres forårsrent på legepladsen samt sås og plantes med bedsteforældre i børnehaven.
 Hassel-Huset har lavet spiringsforsøg, der er arbejdet med bondegårdens dyr, og børnene har været på tur til en bondegård og til dyrskuet i Horsens. På Hjarnø er der samlet ting på stranden, som man har brugt i Hassel-Huset, f.eks. muslingeskaller. I vuggestuen har der været et krible/krableprojekt  med insekthotel på legepladsen. Børnene har netop afsluttet høsttemaet, hvor de har høstet urtehaver og lavet frugtgrød, marmelade og grønsagssuppe på bål. I naturens uge havde Hassel-Huset fokus på legepladsen, hvor man fandt pinde som børnene malede på, rystede træer på et hvidt lagen og studerede de små insekter og satte små dyrefælder ud, som hver dag blev undersøgt og tømt. En motorikbane giver bevægelse i naturen, og i naturen findes der ting som kan spises og anvendes i mad. Børnene har bagt boller med forskelligt fyld fra naturens spisekammer og de største vuggestuebørn er ofte en tur i den nærliggende skov. Året rundt laves der bål, nogle gange til hygge og varme, andre gange til at tilberede mad på.
 På troldestuen finder man et troldetræ, placeret op ad væggen, så skoven er bragt ind i stuen. Træet er pyntet med tegninger af insekter. Ideen er at lade træet udsmykke fra årets skiftende årstider.
 Og gennem vinduet kan man se Frilufts Rådets Grønne Flag, der for 3. gang vajer i Hassel-Husets flagstang.

yesGiv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024