Hvor skal Voervadsbro vokse hen?Horsens Kommune har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg, der afgrænser Voervadsbro med henblik på at overføre byen til byzone gennem lokalplanlægning.
 Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillægget er et ønske om at kunne åbne mulighed for mindre udbygning med boliger i Voervadsbro og gennem den fremtidige lokalplanlægning bedre at kunne understøtte en bæredygtig byudvikling i Voervadsbro som helhed.
 Derfor havde Horsens Kommune indbudt til borgermøde på Det Lille Røgeri den 3. januar, dels for at orientere og for at indkalde idéer og forslag til den forestående planlægning, som planlægger Jens Friis-Pedersen betegnede som særdeles udfordrende i et område med mange naturmæssige værdier og restriktioner.
 Det særdeles velbesøgte møde i Det Lille Røgeris festlokale illustrerede glimrende omfanget af de forskellige indgangsvinkler lokalbefolkningen har til processen og dennes formål, her hvor man i første led, fra 1. til 15. januar, har mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning til kommuneplantilægget, der fremsendes til politisk behandling efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017.
 3 områder var forhåndsudpeget som muligheder for nybyggerier udover ”huludfyldning” og Jens Friis-Pedersen efterlyste andre ideer og muligheder, gerne allerede på mødet, således at man med Erhvervsstyrelsen om fredagen kunne drøfte hindringer. Sådanne kom der dog ingen af på mødet.
 Om det er muligt at imødekomme de politiske ønsker, er ikke et spørgsmål der fandt sit svar i Voervadsbro.
 Du kan se oplægget og indsende idéer og forslag til planlægning for Voervadsbro på Horsens Kommunes hjemmeside under planer og høringer her!

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023