LA

Læserbreve

Debat: Drop de nationale tests – større fokus på trivsel!

15. marts 2021
Som konsekvens af Covid-19 har vores børn været hjemsendt i store dele af sidste og dette skoleår. De har været låst fast til en computerskærm med online-undervisning 7-8 timer hver dag i rigtig mange måneder. Afskåret fra social aktivitet, væk fra deres klassekammerater, væk fra deres lærer, ingen leg og bevægelse i frikvartererne og ingen snak og sjov i klasseværelset - med andre ord har vores børn været afskåret fra alle de elementer som i fællesskab er med til at skabe det gode og trygge læringsmiljø.
Læserbreve

Debat: Grund til stolthed og begejstring

17. januar 2021
Knapt havde rådhusklokkerne ringet det nye år ind, før læserbrevene tikkede ind med kritik om byudviklingen, arkitekturen og investorerne i Horsens Kommune. En efterhånden triviel, skinger og respektløs tone fra personer og partier, for hvem, der er gået inflation i at overgå hinanden i brugen af kritiske, negative og nedværdigende gloser om byudviklingen.
Læserbreve

Debat: Socialdemokraterne skaber usikkerhed!

22. juli 2020
Den nye udligningsreform betyder, at Horsens kommune får 30 millioner kroner mindre i tilskud fra andre kommuner. Vi har tidligere modtaget 335 mill. kr. Fremadrettet modtager vi “kun” 305 mill. kr. Socialdemokraterne vil derfor hæve kommuneskatten fra 25,2% til 25,4%. Argumentet er at skabe robusthed i den kommunale økonomi.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023