Debat: Drop de nationale tests – større fokus på trivsel!Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget

Som konsekvens af Covid-19 har vores børn været hjemsendt i store dele af sidste og dette skoleår. De har været låst fast til en computerskærm med online-undervisning 7-8 timer hver dag i rigtig mange måneder. Afskåret fra social aktivitet, væk fra deres klassekammerater, væk fra deres lærer, ingen leg og bevægelse i frikvartererne og ingen snak og sjov i klasseværelset - med andre ord har vores børn været afskåret fra alle de elementer som i fællesskab er med til at skabe det gode og trygge læringsmiljø. 

Af Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Trods en utrolig kreativitet blandt lærerne i alternative, online undervisningsformer med både online hjemmekundskab og alternative idrætstimer, er nogle unge mennesker alligevel blevet voldsomt, negativt påvirket. Det har kæmpe konsekvenser for vores børns sociale trivsel og mentale tilstand. Foreløbige forskningsresultater viser da også alarmerende resultater som mistrivsel, ensomhed, asocial adfærd, depression og andre menneskelige bivirkninger. Og som om det ikke er galt nok, så er der også tegn på at det faglige niveau er sat tilbage som en konsekvens af Covid-19-krisen. 

Derfor er det vigtigt, at når børnene kommer tilbage i skole, at alt fokus bliver rettet ind på at arbejde med trivsel og det sociale samvær blandt eleverne. Social trivsel er ét af de afgørende, bærende elementer for børnenes indlæring. 

Og hvordan skal det så gribes an? Ja - ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er løsningen at byde børnene velkommen tilbage i skole med nationale tests! Undskyld mig, men det er helt skævt – tiden er ikke til nationale test. I Liberal Alliance mener vi, at tiden skal bruges på at have fuld fokus på at give børnene og de unge en god skolestart. Derfor mener vi, at lærerne skal have handlefrihed, ro og tid til at prioritere indsatsområderne i den enkelte klasse og hos den enkelte elev.

Liberal Alliance har derfor, på næste uges byrådsmøde, stillet forslag om, at Horsens Kommune søger Undervisningsministeriet om fritagelse af alle elever i de horsensianske folkeskoler for alle nationale test i dette skoleår.
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021