Debat: MørketalChristina Hedegaard Hansen
Kandidat til byrådet for Enhedslisten

På DH´s vælgermøde 6/10 diskuterede vi om antallet af sager i ankestyrelsen, men jeg havde kigget forkert da det var et tal fra 2019, og det vil jeg hermed gerne undskylde. Men selv om tallet er lavere, så sker der stadigvæk fejl i sagsbehandlingen, for hvis man dykker ned i tallene, så har Horsens kommune en omgørelsesprocent på 75% i sager om tabt arbejdsfortjeneste på børneområdet og på merudgifter i voksenområdet, er der en omgørelses procent på 51,7%. Så der er meget der, kan forbedres på det område.

Af Christina Hedegaard Hansen
Kandidat til byrådet for Enhedslisten
Ternevænget 15, 8700 Horsens

Men på mødet blev der også talt om mørketal, og de tal dækker over alt fejl der ikke bliver klaget over. Hvis du f.eks. har behov for aflastning, merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, så skal du visiteres til handicapafdelingen og dette gøres ved at dit barn bliver målgruppeafklaret. Her bliver dit barns sagsakter læst igennem og derefter gives der en vurdering. 

Fordi der afsiges en vurdering og ikke en afgørelse, så kan man som forældre ikke klage. Derfor oplever jeg mange forældre ikke er klar over at man kun kan klage over målgruppeafklaringen hvis man alligevel søger om merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste. Kun hvis man vinder sin sag i ankestyrelsen omgøres begge afslag og derved bliver barnet flyttet over i handicapafdelingen. Mange forældre kan også få et afslag mundtligt og få at vide at afgørelsen er en administrativ beslutning og en sådan kan ikke ankes, derfor kan det ikke dokumenteres eller bevises at kommunen laver en ulovlig afgørelse. 

I følge retssikkerhedsloven § 4 stk. 5. står der at kommunen skal give rådgivning og vejledning i hvilken hjælp og støtte borgerne kan søge om og det sker nærmest aldrig. Så man skal enten købe sig hjælp via private aktører eller få sig et dygtigt netværk på Facebook hvis man skal kunne finde rundt i hvilken hjælp man kan få. 

Mennesker får ikke den viden de har krav på og mange har ikke overskuddet til at tage deres sag hele den lange vej i ankestyrelsen. Vi har en borgerrådgiver i kommunen men der er ikke tid til at hjælpe alle med at udfærdige en anke og ikke alle har det økonomiske råderum til at få hjælp udefra. Derfor bør der afsættes flere penge af til de borgerrådgivere vi har i kommunen og man bør lave en uvildig undersøgelse af sagsbehandlingen i kommunen hvor man inddrager borgerne.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021