Debat: Venstre budget 2021 - OplandetPå vegne af Venstres byrådsgruppe
Jørgen Korshøj og Martin Ravn

Udflytning af kommunale arbejdspladser. Strukturændring i forbindelse med Campus rokaden, så centerbyerne i oplandet styrkes.

Lokalsamfundskoordinator. En indgang for opland og ø-samfundene, så dialogen og udviklingen styrkes. Der skal på sigt etableres et stående oplandsudvalg. Alle helhedsplaner skal revideres og fornyes, samt transformeres til udviklingsplanen.

Områdefornyelsespuljen. Fremrykning af områdefornyelsespuljen 2021-2025 og tilførelse af yderligere 10 millioner kroner, samt forlængelse af Mellemby puljen 2021-2024 med 500.000 kr. årligt.

Varieret udbud af boliger i oplandet. Samarbejde med boligforeninger, så der kan bygges flere almennyttige boliger og senior bofællesskaber, specielt i centerbyerne. Herunder Østbirk.

En hel række af infrastukturinvesteringer i oplandet, som rundkørsel ved Sdr. Vissing afkørslen og Hovedgård syd, cykelstierrenoveringer og etableringer ved Voervadsbro, Gantrupvej, Yding og Søvind, samt renovering af Vindingvej og fartdæmpende foranstaltninger på Nørregade i Brædstrup.

Det skal, for den enkelte borger i Horsens kommune, være lige så attraktivt at bo på landet, som at bo i hovedbyerne. Det kræver, at udviklingen prioriteres og investeringerne fordeles i hele kommunen, for Horsens kommune er ikke kun Horsens, men hele kommunen. Derfor vil Venstre kæmpe for et selvstændigt Oplandsudvalg med styrke og økonomi, så udviklingen sikres.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021