Gudmund deler gavmildt ud i ny bogSognepræst Gudmund Rask Pedersen er aktuel med bogen Nær Vær. Foto: Kevin Welk

Sognepræst i Vær, Gudmund Rask Pedersen er en stor fortæller, og i sin nye bog Nær Vær deler han gavmildt ud fra sine mange år som præst. Fortællingerne snor sig ud og ind mellem hinanden, og de kommer omkring det store og det små i vores alle sammens liv.

Lige til tiden, nu hvor vi igen må være hinanden nær efter coronatidens omfattende afstande og fravær, udgiver sognepræst Gudmund Rask Pedersen fra Vær og Nebel sogne, Horsens bogen ”NÆR VÆR”, som udkommer den 2. september 2021. 

Efter små 33 års præstevirke i samme sogne er tiden kommet for Gudmund Rask Pedersen til at samle op af indtryk og historier fra mødet med de mange forskellige mennesker i alle livsaldre omkring de vigtige livsbegivenheder med præst og kirke involveret. 

Udover tematisk at kredse om nærvær og tilstedeværelse, i høj grad også nærvær i form af samvær, som grundbetingelse for det gode liv fortælles der i bogen masser af småhistorier præget af såvel alvor som munterhed fra det konkrete møde med mennesker. Ligesom der bogen igennem hentes masser af forskellige fine godbidder fra skønlitteraturen ind til belysning af emnet. 

Fra bogens indledning: ”Der kan være stort fravær nær Vær, og dog så er det her, vi mødes, når tilværelsen i sognebørnenes liv på godt og ondt brænder på. Tilstede og nærværende i kirken til gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Det er fra nærværet her og mødet op gennem årene med mennesker i alle disse forskellige livssituationer denne bog vil fortælle. Præstehistorier og livsfortælling fra egnene omkring Vær, som undertitlen siger det. Men også helt generelt fra præstelivet sammen med alle mulige danskere, og mennesker, som de er flest gennem en række årtier nu her omkring årtusindskiftet.”

”Det er”, skriver Gudmund Rask Pedersen, ”mit håb, at bogens grundtone vil kunne fornemmes som livstaknemmelighed inklusive sansen for livets modhager, og at bogens stemning i øvrigt vil kunne opleves som båret af en skønsom blanding af humor og alvor. Alt i alt fra min side et seriøst-muntert forsøg på at lægge stemme til en kærlighedserklæring til livet, folket og kirken.”

Fra bogens bagside:

Fortællingerne snor sig ud og ind mellem hinanden i Nær Vær. Fortællinger om liv og død, om Bibelens og bøgernes figurer, små og store fortællinger fra vores alle sammens liv – og fortællinger fra egnene omkring Vær i Østjylland. Her har Gudmund Rask Pedersen i mere end 30 år virket som præst, og i bogen går livets store spørgsmål og præstegerningen hånd i hånd med fortællingerne. 

Bogens hovedafsnit er bestemt af de særlige mødesteder mellem mennesker og kirke: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Fra livets begyndelse til dets afslutning. 

Gudmund Rask Pedersen fortæller om mødet med mennesker i alle livets forhold; om det unge par, der venter et barn, om teenagere, der begynder at interessere sig for den store verden, om den lykkeligt forelskede pensionist – og om det ulykkelige menneske; det syge menneske, det døende menneske, mennesket uden drømme og håb. Det er vores fælles liv, og i bogen lader Gudmund Rask Pedersen det tale sammen med litteraturen og kristendommen. 

”NÆR VÆR – Præstehistorier og livsfortælling fra egnene omkring Vær” (Eksistensen, 2021) af Gudmund Rask Pedersen. 268 sider. 240,- 
 

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023