Her er alt ved det gamleForside årsskrift 2020, Egnshistorisk Forening Gedved

Selvom vi lever i en turbulent tid hvor hverdagen har været kuldsejlet i mere end ti måneder er det et lyspunkt når Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved kommune udgiver deres Årsskrift 2020 til tiden. Det er der kommet 92 sider ud af med mange gode nedslag fra egnen fra året der gik.

I Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedvedkommune er der syv bestyrelsesmedlemmer og syv arkivmedarbejdere, der alle er ulønnede og pensionister. Det er dem som trækker det store læs med arkivarbejdet. 

Foreningens formål er at fremme kendskabet til egnens historie og indsamle og bevare kilderne hertil for eftertiden. Fællesskabet omkring dette arbejde har en sådan værdi, at man med rette kan sige, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.

Arkivalier i trygge rammer

På arkivet bliver de arkivalier -såsom billeder, skøder, kontrakter, fæstebreve, skudsmålsbøger, film, lydbånd mm, som mange forskellige mennesker indleverer, behandlet og opbevaret på meget betryggende vis. 

Foreningen arrangerer også byvandringer og foredrag, og så udgiver man hvert år et årsskrift. Det er vigtigt for foreningen at få udgivet årsskriftet, som i år er på 92 sider, da det rummer en stor del af essensen af det arbejde, der foregår i foreningen og arkivet og som på den måde kan videreformidles til vores medlemmer.

Som det fremgår af årsskriftets forside, omhandler det mange forskellige emner: Brændevin i Gedved, Den Spanske syge i Østbirk, Urmager i Hovedgaard, for blot at nævne nogle stykker.

Man kan erhverve sig et eksemplar af årsskriftet, Kirkevej 5, Gedved, i arkivets åbningstid, som er mandag kl. 13-17.

Jørgen Hansen Møller, formand
 

Jørgen Hansen Møller

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021