Jorden kalder Paw AmdisenDet er svært at se seriøsiteten i Hr. Paw Amdisens (SF) seneste indlæg, hvor han postulerer, at integrationen af muslimske bekvemmelighedsflygtninge og andre lykkeriddere fra mellemøstlige og afrikanske lande er lykkedes, ikke kun i Danmark, men i hele verden.
Jeg medgiver gerne, at der forefindes solstrålehistorier om gode og velintegrerede muslimer, men til PA’s information kan det oplyses, at man ikke nødvendigvis er velintegreret i det danske samfund, blot fordi man ikke kaster sten efter bybusserne i Gellerup, ej heller fordi man undlader et medlemskab i en af alle de indvandrebander, der skyder hurtigere op end byldepest.
Jeg behøver vel heller ikke henlede PA’s opmærksomhed på alle de negative statistikker, hvor indvandrerne fra ikke vestlige lande er overrepræsenterede?
Hvis man skal kunne kalde sig godt integreret, kræver det, at man yder positivt til det omkringlæggende samfund, om man vil lære sproget, om man betaler sin skat fra overskuddet af pizzafortjenesten (i stedet for at føre pengene ud af landet), ja kort sagt om man vil Danmark eller blot leve i parallelsamfund.
Første skridt på vejen til en god integration, er som tidligere nævnt, at man lærer sproget, og allerede her kan vi frasortere en ret stor bestanddel, da op mod 51 procent af de tosprogede børn, der starter i folkeskolen, ikke kan et tilstrækkeligt dansk.
Dette skyldes som oftest, at de har nogle forældre og måske endda bedsteforældre, der mener, det er vigtigere at følge med på Al-jazeera frem for tv2, og i det hele taget vægter det arabiske sprog og dets værdier højere end de danske.
PA henviser i sit indlæg til Willy Søvndals hårde retorik over for Hizb-ut-tahrir. Denne afstumpede organisation, der bruger demokratiet til at bekæmpe demokratiet kunne men fordel og i forening med f.eks. Grimhøjmoskeen tvangslukkes og hjemsende dens brugere til deres respektive hjemlande. Her ville de kunne praktisere deres hadske form for islam blandt ligesindede. Dette ville dog kræve, at man turde sætte handling bag ordene og, ikke som Willy, blot nøjes med en gang varm luft for at hverve vælgere.
PA og resten af den faktaresistente elite fremkommer fra tid til anden med fejlagtige floskler om gevinsten med indvandringen, men også her er de på gyngende grund med udokumenterede postulater.
Efter valget i 2011 stoppede den røde regering (sikkert for at dække over deres fejlslagne integrationspolitik) nogle beregninger, der skulle dokumentere prisen for, hvad hver enkelt ikke vestilig indvandre koster det danske samfund. Hvor man ikke turde i Danmark, der gjorde Norge.
Undersøgelsen påviste, at den lemfældige form for politik som. bl.a. PA og Socialistisk Folkeparti står for, er en dundrende underskudsforretning. For hver ikke vestlig indvandrer der kommer til Norge, koster det den norske stat 4,1 mill Nkr. i gennemsnitlige fremtidige udgifter.
Så nej, integrationen af muslimske indvandrere er på ingen måde lykkedes, og jeg vil våge den påstand, at man med rette kan karakterisere det som en katastrofe. Selv svenskerne er begyndt at se realiteterne i øjnene og den dag, Hr. Paw Amdisen sætter de fodformede sko på hylden, dropper rundkredspædagogikken og ellers vågner op fra sin virkelighedsfjerne tornerosesøvn, ja der vil jeg ikke hovere men blot stå klar med et girokort til Dansk Folkeparti.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021