Nødråb! E-sport i Østbirk IF hænger i bremsenJens Norup Simonsen, formand Østbirk IF

E-sport i Østbirk IF har efterhånden eksisteret i et par sæsoner, og der har fra start været stor interesse for at deltage i den nyeste idrætsgren i Østbirk IF. E-sport blev startet op af entreprenante ildsjæle, der ikke brænder for drift, hvilket betyder at E-sport det seneste års tid reelt har været drevet af en udvalgsformand og nogle få driftige trænere. Nu går den ikke længere, idet udvalgsformanden nu også stopper som følge af en ændret jobsituation.

Afgående udvalgsformand Kasper Jensen siger: ”Det har været fantastisk at være med til at starte e-sport op i ØIF, men nu må andre tage over. Jeg håber meget at det må lykkes at etablere et nyt udvalg og rekruttere flere trænere, for e-sport rammer en målgruppe, der ellers ikke nødvendigvis ville være kommet i en idrætsforening. Vi har et rigtig godt samarbejde med både Østbirk Skole og Ungdomsskolen, og vores faciliteter er fuldt udbyggede. Men uden frivillige til at påtage sig ledelse af aktiviteten, går det ikke”.

Som det ser ud lige nu, er det tvivlsomt om e-sport kommer i gang igen lige efter sommerferien. Der er dog en vis optimisme at spore i bestyrelsen for Østbirk IF. 

”Vi håber og tror på at lysten til e-sport i ØIF er så stor, at der vil være nye frivillige til at tage over. Det kan være forældre til e-sportsbørn i ØIF eller andre, der brænder for at gøre en indsats for områdets børn og unge”, siger formand for Østbirk IF Jens Norup Simonsen. ”Men det er også sådan at hele foreningstanken bygger på frivillighed, og det er så enkelt, at hvis der ingen frivillige er til at tage over, må vi desværre droppe aktiviteten, hvilket vil være brandærgerligt”.

Det er ikke meningen at ØIF’s bestyrelse skal bære en ny aktivitet, men bestyrelsen har til gengæld stor vilje til at hjælpe et nyt udvalg godt i gang. 

”Nye udvalgsmedlemmer og trænere behøver ikke at have erfaring med foreningsledelse i forvejen. Men det er en forudsætning, at man har lysten og viljen til at gøre en indsats. Bestyrelsen vil bakke op om nye udvalgsmedlemmer med den mere formelle og ’kedelige’ del af foreningsledelsen som f.eks. økonomi”, siger Jens Norup Simonsen.

Hvis e-sport skal op på samme niveau som tidligere kræver det ikke kun et nyt udvalg. Der er også brug for flere trænere og hjælpetrænere, der ikke behøver at have trænererfaring i forvejen. Nye trænere vil blive sendt på de nødvendige trænerkurser på ØIF’s regning.

Hvis man vil være med til at holde liv i e-sport i ØIF ved enten at blive træner eller udvalgsmedlem, kan man rette henvendelse til ØIF’s bestyrelse (Find kontaktoplysninger på www.ostbirkif.dk/bestyrelsen)

(arkivfoto)

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kemikalieudslip i Nim
06. maj 2024