Ny banebrydende coronatest kan minimere risikoen for nedlukninger(Genrefoto)

I den seneste tid er coronasmitten genopblusset flere steder i Danmark. I en lang række kommuner, herunder København og Odense, har lokale smitteudbrud medført delvise nedlukninger. En ny testmetode fra Eurofins kunne imidlertid med stor sandsynlighed have medvirket til at forhindre den udbredte smittespredning i kommunerne og minimeret risikoen for lokale nedlukninger, fordi den kan spore COVID-19, før de smittede eventuelt, udviser symptomer. Det muliggør en langt tidligere indsats mod lokale smitteudbrud og hurtigere inddæmning af smittespredningen. Flere danske forsyningsvirksomheder anvender allerede Eurofins spildevandstest på deres renseanlæg, men testen er klar til brug i hele landet.

Ny testmetode: Tidlig smittesporing og hurtig inddæmning af smitteudbrud

Ifølge Statens Serum Institut er inkubationstiden for coronavirussen (tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer) i gennemsnit 5-7 dage, men potentielt op til 12 dage. Smittede personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen udskille virus i døgnene op til udvikling af symptomer (også kaldet præsymptomatisk smitte), eller uden at udvikle symptomer (asymptomatisk smitte). Eurofins nye testmetode kan via spildevandstest spore coronasmitte hos alle smittede – også før de eventuelt udviser symptomer. På den måde kan man via spildevandstest tidligt spore virussen og inddæmme smittespredningen.

Spildevandstest viser med stor sikkerhed, om der blandt de personer, der har bidraget til spildevandet ved toiletbesøg, er COVID-19 smittede. Dermed kan én test vise udviklingen i smittetrykket og identificere spredningen af smitten i et større område. Videnskabelige undersøgelser viser, at man via spildevandstest kan spore smitten omkring en uge før det første kliniske tilfælde af COVID-19. Kommunerne får med andre ord et forspring på adskillige dage via spildevandstest, hvilket giver mulighed for en effektiv inddæmning af smitten, før den spreder sig blandt borgerne. Derudover vil testmetoden også kunne lokalisere områder, hvor der bør tages ekstra skærpede tiltag i brug for at inddæmme smittespredningen.

Billig og effektiv teststrategi for kommuner

Det ville kræve enorme ressourcer for samfundet at teste alle borgere hver eneste dag via individuelle test. Omvendt vil daglige test af kommunernes spildevand kun koste en brøkdel, fordi man tester alle borgere på samme tid. Hvis spildevandstest foretages dagligt på kommunernes rensningsanlæg, vil det give en hurtig og sikker indikation af nye sygdomsudbrud – også før de smittede eventuelt får symptomer.

Spildevandstesten er så at sige en ”early warning” og et supplement til den nuværende teststrategi, som kan målrette brugen af individuelle test, fordi man hurtigt kan bevæge sig tilbage gennem kloaknettet og identificere det ramte område. Her kan man kan følge op med individuelle test og hurtigt identificere de smittede. Man undgår med andre ord at teste i blinde. På den måde kan anvendelsen af individuelle test målrettes og effektiviseres, hvilket kan nedbringe de samlede omkostninger. Ligesom kommuner og sundhedsmyndigheder hurtigere end i dag vil kunne følge om de iværksatte tiltag – såsom mundbind, nedlukning af skoler mm. – rent faktisk har en effekt på smittespredningen.

”Spildevandstest er en billig og effektiv teststrategi, som opdager smitten før eventuel smittespredning blandt kommunens borgere. Vi må forvente, at lokale smittekæder vil opstå igen og igen, sådan som vi f.eks. senest har oplevet i flere kommuner. COVID-19 er blevet så udbredt, fordi sygdommen i højere grad end andre coronavarianter, som SARS og MERS, smitter videre, før den smittede får symptomer. Ved at undersøge spildevand kan vi opdage smitten tidligere, og ofte før nogen udviser symptomer, og potentielt standse smittekæden, inden den spredes i stort omfang. Spildevandstest kan derfor være et vigtigt redskab for kommunerne i forbindelse med den igangværende genåbning, fordi testmetoden kan minimere risikoen for en ukontrolleret smittespredning. Metoden kan også anvendes lokalt af hospitaler, plejehjem og andre, der ønsker en tidlig advarsel om smitteudbrud.”, udtaler Jesper Gamst, direktør for Eurofins Miljø.

Professor: Test af spildevand kan afsløre nye sygdomsbølger og sikre en tryg genåbning af samfundet

Professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet ser store perspektiver i test af spildevand, fordi testen kan give et bedre overblik over smittetrykket i samfundet og afsløre nye sygdomsbølger tidligt. Samtidig giver spildevandstest bedre mulighed for at inddæmme smitten hurtigt, fordi den kan spore coronavirus, før de smittede eventuelt, udviser symptomer. På den måde kan anvendelsen af spildevandstest, ifølge Per Halkjær Nielsen, minimere risikoen for lokale nedlukninger og sikre en tryg genåbning af samfundet.

”Test af spildevand kan gøre os klogere på COVID-19, idet spildevandsanalyser kan afsløre, om antallet af smittede med COVID-19 i et område stiger eller falder. Spildevandsovervågning vil således kunne give os en idé om udbredelsen og et tidligt varsel om, at en ny sygdomsbølge er på vej – både lokalt og regionalt. Coronavirussen forsvinder formentlig ikke foreløbig, og der skal derfor opbygges et effektivt og langtidsholdbart testsystem, som finder og inddæmmer smitten, før den spredes. Når vi med spildevandstest hurtigt kan opdage og inddæmme nye spredninger af smitten, kan vi minimere risikoen for nye lokale og/eller regionale nedlukninger, fordi vi kan fokusere indsatsen der, hvor der faktisk er smitte – og før de smittede spreder virussen i stort omfang.”, udtaler professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021