Ny undersøgelse viser stor tilfredshed med hjemmeplejen i Horsens KommuneHorsens Kommune har spurgt alle modtagere af hjemmepleje, hvad de synes om den hjælp de får. 83% udtrykker, at de er tilfredse, eller meget tilfredse, med den støtte og hjælp, de får.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er blevet gennemført i september 2021 og er gennemført for både den kommunale og den private hjemmepleje. Der er i alt uddelt 2183 spørgeskemaer, hvoraf 1283 er besvarede. Det giver en svarprocent på ca. 60 %, hvilket er højere end i 2014, hvor undersøgelsen senest blev lavet.

- Undersøgelsen er en del af Horsens Kommunes kvalitetssikring af hjemmeplejen. Svarene kan vi bruge til at få et indblik i, hvordan borgerne oplever den hjemmepleje de får og også få fokus på, hvor vi kan blive endnu bedre. Vi er rigtig glade for den høje svarprocent, og at så mange borgere udtrykker stor tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager. Det er et stort cadeau til medarbejderne ude i hjemmeplejen - den kommunale såvel som den private, udtaler udvalgsformand for Velfærds- og Sundhedsudvalget, Ellen T. Schmidt.

Det videre arbejde med undersøgelsen

Spørgeskemaet har været delt op i temaerne "Kultur", "Kommunikation" og "Kvalitet". Under de tre temaer, er der blandt andet spurgt ind til hvorvidt:

  • Borgerne oplever, at hjemmeplejen er imødekommende og respektfulde (her svarer 88% i høj grad eller meget høj grad)
  • Støtten gør borgerne i stand til at klare sig bedre i hverdagen (her svarer 75% i høj grad eller meget høj grad)
  • Borgerne oplever at få den støtte, de er bevilliget til (her svarer 95% ja).
  • Borgerne er klar over, hvem deres kontaktperson er (her svarer 58% nej).
  • Borgerne er klar over, at de selv kan være med til at bestemme, hvilke opgaver, der skal udføres på dagen (her svarer 29% nej)

Foruden at svare på spørgsmålene i spørgeskemaet, har det været muligt at komme med kommentarer. Det har ca. 40 % af borgerne gjort.

- Alle leverandører vil modtage deres egne resultater og kommentarer. Vi vil også på et mere overordnet niveau arbejde videre med de områder, som kræver et særligt fokus fremadrettet og indtænke dem i det politiske arbejde fremover, udtaler Ellen T. Schmidt.
 

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021