Enigt Horsens Byråd står bag konstitueringsaftale(arkivfoto)

Peter Sørensen fortsætter som borgmester - og alle poster er fordelt. Alle partier i det nyvalgte Horsens Byråd, der starter arbejdet den 1. januar 2022, er med i konstitueringsaftalen, der blandt andet fordeler poster i de politiske udvalg.

Af Horsens Kommune

Aftalen indebærer, at den socialdemokratiske borgmester i Horsens Kommune siden 2012, Peter Sørensen, fortsætter på posten de kommende fire år. Det er således alle byrådets partier - Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige - der peger på den siddende borgmester.

Aftalen indebærer også, at Venstres Martin Ravn og Socialdemokratiets Andreas Boesen bliver henholdsvis 1. viceborgmester og 2. viceborgmester. Ud over borgmesterposterne er også formands- og næstformandspladserne i de stående politiske udvalg fordelt, ligesom sammensætningen af Økonomi- og Erhvervsudvalget er aftalt.

- Det er så op til de enkelte partier i løbet af de kommende at sætte navne på de tildelte formands- og næstformandsposter samt hvem, der skal have sæde i de enkelte udvalg, siger Peter Sørensen.

Han understreger, at han er utrolig glad for den brede konstitueringsaftale, og han ser frem til samarbejdet i det nye byråd.

- Med 14 nyudnævnte byrådsmedlemmer er der masser af nye ansigter og nye input og holdninger, og det bliver en spændende byrådsperiode, hvor vi skal bygge videre på den fremgang og udvikling, der har været og er i Horsens Kommune, siger Peter Sørensen.

Konstitueringsaftalen betyder også en ændring i antallet og indholdet i de stående udvalg.

Plan- og Miljøudvalget deles op i et Plan- og Vejudvalg og et Bæredygtigheds-, Natur - og Klimaudvalg og der etableres et Oplandsudvalg.

Børne- og Uddannelsesudvalget splittes op i et Børne- og Dagtilbudsudvalg og et Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalg.

Velfærds- og Sundhedsudvalget deles op i et Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalg og et Ældre- og Handicapudvalg.

Der etableres også et Kultur- og Fritidsudvalg og endelig fortsætter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Samtidig nedsættes to såkaldte paragraf 17 stk. 4-udvalg under Økonomi- og Erhvervsudvalget, nemlig Udvalget vedrørende Udsatte Boligområder og Parallelsamfund og Udvalget vedrørende Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.
 

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024