Jul

Lokalnyt

Learnmark Horsens er udnævnt til Verdensmålsskole

24. december 2020
I efteråret 2020 er Learnmark Horsens blevet en af de nu i alt 58 skoler i Danmark, som er UNESCO Verdensmålsskole. I undervisningen skal skolens elever fremover have større fokus på globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling, som er to helt centrale områder i FN´s 17 Verdensmål.
Lokalnyt

Gudstjenester aflyst juleaften og frem til 3. januar

23. december 2020
Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper anbefaler alle, at gudstjenester frem til den 3. januar aflyses, det betyder også at alle planlagte fysiske gudstjenester i vores lokalområde er berørt.
Politi

Giv din nabo den bedste julegave

23. december 2020
Ingen ved præcis, hvordan julen i år kommer til at se ud, men den kommer nok til at involvere mere afstand og håndsprit end normalt. Selvom det er forebyggelse af coronasmitte, der fylder mest her op til jul, skal man ikke glemme også at sikre sig mod indbrud, hvis man er væk hjemmefra i højtiden. Her er Nabohjælp et vigtigt redskab – og måske den bedste gave du kan give din nabo.
Lokalnyt

Flere digitale gudstjenester

21. december 2020
Flere af sognene i vores område tilbyder digitale gudstjenester, da vi i år er ramt af begrænset antal pladser i kirkerne. Fra Gangsted kirke sender man krybbespil med pastoratets tre præster i rollerne. Hansted-Lundum sogne tilbyder også digital gudstjeneste og det samme gælder for Østbirk-Yding og Voerladegård kirker.