Kære politikere, det går for stærkt!På vegne af en række bekymrede borgere i Vestbirk hat vi modtaget dette åbne brev som er sendt alle de politiske partier i Horsens kommunalbestyrelse.

Af Luca Skydt og Henrik Elmer Matthiesen

I længere tid har vi oplevet, at trafikken er blevet mere tæt og mere tung og frem for alt hurtigere på Vestbirkvej gennem Vestbirk. Denne opfattelse bliver understøttet af en artikel i Horsens Folkeblad 9. februar 2022, hvori det fremgår, at der i 2021 er indkasseret over 2 millioner kroner i fartbøder ved fartkontrol i Vestbirk. Det svarer til små 8% af de samlede bøder (15 millioner kroner) givet i Horsens Kommune i 2021. 

Af disse blev knap 500.000 kr. indkasseret på blot 60 timer. Det svarer til 10.000 kr. i timen! Desuden er vores oplevelse, at trafikken på Vestbirkvej forøges kraftigt ved kødannelse på E45 østjysk motorvej.

I Vestbirk ligger Vestbirk Friskole, Vestbirk Naturbørnehave og Vestbirk Efterskole med i alt ca. 300 børn og unge. Institutionerne ligger lige ud til Vestbirkvej. Derudover bor her ca. 200 mennesker.

Vi har et brændende ønske om, at der bliver etableret permanente fartbegrænsende foranstaltninger i begge ender af Vestbirk for at sænke trafikhastigheden. Dette vil bidrage til en mere sikker landsby for de mange børn og voksne, der færdes her, samt mindske risikoen for trafikuheld.

Vi vil meget gerne invitere politikerne i Horsens Byråd til at besøge Vestbirk på en helt almindelig hverdag inden for almindelig arbejdstid, for at I ved selvsyn kan opleve den trafik, som vi lever med til daglig. Dette brev sendes til samtlige partier i Horsens Byråd samt Horsens Folkeblad og Østbirk Avis.

Vi ser frem til at høre fra jer med henblik på at aftale en dato for et besøg.
 

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024