Nyt fra Kattrup og Tolstrup SogneMange har i tiden siden 1. søndag i advent bemærket, at Tolstrup kirke ligger oplyst i den mørke tid, og flere har udtrykt glæde ved det. Vi håber, at det nye tiltag fortsat vil skabe glæde ligesom den flotte juleudsmykning på Gedveds hovedgade.

Af N. A. Lund Svendsen.

Kattrup kirke får ikke den samme oplysning, fordi den ligger midt i byen, og man derfor lettere kan se den i vintermørket fra udenoms belysning. 

Vi opfordrer jer til at deltage i kirkernes arrangementer. Onsdag d. 8. december kl. 19 i Tolstrup kirke inviterer kirkernes personale til julefortælling og julesalmesang for alle. I pausen bydes der på en gløgg og æbleskiver med Corona sikkerhed. Det har altid været et festligt arrangement, som mange plejer at glæde sig til. Se i øvrigt i denne avisartikel om Corona reglerne. 

Torsdag d. 16. dec. kl. 19 er der Lyd og Stilhed i Tolstrup kirke, en andagt med fordybelse, hvor også alle er velkomne.

I øvrigt opfordres I til at holde jer orienteret ved læsning af Voer Herreds Pastorats kirkeside her i Østbirk Avis, som i sidste nr. hver måned oplyser om kommende gudstjenester og mange forskellige arrangementer. I december kommer kirkesiden 2 gange.

Sognenes menighedsråd skal hvert år, inden det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent, foretage konstituering på alle enkeltmandsposter, og konstitueringen ser således ud:

  • Formand, Niels Anders Lund Svendsen
  • Næstformand, Dorte Sørensen
  • Kirkeværge,     Gerda Andersen
  • Kasserer, Kirstine Skovhus Jensen
  • Sekretær, Bolette Schiøtz
  • Kontaktperson, Gerda Andersen
  • Bygningskyndig, Lars Mikkelsen
  • Underskriftberettiget sammen med formanden: Niels Arne Kjærgaard

Menighedsrådet har et omfattende arbejde. Man kan sige, at det både er en form for bestyrelse og udøvende myndighed, ganske vist med tilsyn fra provsti og stift. Det er faktisk mange opgaver, der løses af rådet. Man kan følge meget af arbejdet ved at læse referaterne, der opslås på Voer herreds Pastorats hjemmeside: www.voerherredspastorat.dk og i øvrigt er menighedsrådsmøderne offentlige.
 

Lignende artikler

N. A. Lund Svendsen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021