Skulderklap til alle i GFGI år var GFGs traditionsrige opvisning planlagt til lørdag den 14. marts i Gedved Hallen. Op til datoen kom der nedlukninger grundet spredningen af Corona-smitten i Danmark, så opvisningen måtte aflyses få dage før finalen.

Frem imod opvisningen havde de 13 GFG-opvisningshold med i alt knap 500 gymnaster og 64 instruktører finpudset opstillinger, øvet strakte fodled og arme, koordineret spring, klippet musik, øvet indmarch og glædet sig til årets opvisning.

GFG måtte aflyse sin opvisning, ligesom DGI og andre lokalforeninger har aflyst opvisninger på stribe for at mindske risikoen for smitte af Corona-virussen.

Tak til alle gymnasterne

Opvisningen i Gedved Hallen plejer at være en stor begivenhed med mange tilskuer, hvor gymnaster med stor glæde viser deres indøvede serier og spring frem for søskende, klassekammerater, forældre, bedsteforældre, naboer og bekendte.

Bestyrelsen vil gerne takke alle gymnaster for deres store indsats og deltagelse i løbet af sæsonen frem imod den planlagte opvisning. Ligeledes skal der lyde en tak til de gymnaster, der er motionshold og ikke deltager i opvisningen. I GFG er der bredde i foreningen og hold til alle.

Formanden kommer med en særlig hilsen til opvisningsgymnasterne: ”Bestyrelsen håber, at den værste skuffelse har lagt sig og forventningsglæden langsomt er sivet ud af kroppen efter den aflyste opvisning. Næste år, så bliver opvisningen en ekstra stor oplevelse for alle”. 

Særlige gæster

I år havde bestyrelsen inviteret borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand for Børne- og Uddannelse Lone Ørsted og udvalgsformand for Kultur- og Civilsamfundet Jakob Bille fra Horsens Kommune med til opvisningen. De særligt inviterede gæster skyldes det kommende Halbyggeri i Gedved.

”Gymnastikopvisningen var en oplagt mulighed for at vise, hvor meget gymnastik fylder i Gedved” fortæller Wanja Høj Sørensen, formand for GFG, med stolthed. Wanja fortsætter ”Vi har en kæmpe gymnastikforening i Gedved, der ser frem til nye facilitet, hvor der forhåbentlig bliver mulighed for en hel hal og springcenter, så foreningen er fremtidssikret.” 

Tak til alle instruktører

Ingen gymnastikforening uden de mange frivillige instruktører.

Foreningens frivillige instruktører og hjælpeinstruktører plejer at blive hyldet, klappet af og overrakt gaver til opvisningen, som desværre ikke blev muligt i år. 

Instruktørerne i foreningen har igen i år taget deres tjans i løbet af sæsonen med gymnastikhold hver uge med god planlægning, smil og bevægelsesglæde og ordnet alt det praktiske omkring holdene. Samt deltaget i kurser, foreningens arrangementer og intern vejledning på holdene.

Den planlagte instruktørafslutning er også aflyst, hvor GFG skulle have været samlet og haft en god stund sammen, imens sæsonen blev evalueret.

Instruktørgaven venter endnu på de frivillige, ligesom billetter til Hel Hal Fest og hoodies må vente til efter Corona-krisen. ”Vi gør meget ud af at passe godt på vores frivillige i GFG. Lige nu passer vi godt på hinanden ved ikke at mødes, selvom det er uvant i GFG-regi”, understreger formanden.

Der skal lyde en kæmpe tak til alle instruktører i GFG.

Den kommende sæson

Opvisningen i Gedved bruges også af bestyrelsen til at tale med nye instruktører til foreningens kommende sæson. ”Der kommer mange nye Gedved-borgere i disse år, som gerne vil tage en frivillig instruktør-tjans og bidrage til lokalsamfundet. Dem har vi ikke haft mulighed for at tale med til opvisningen i år”, forklarer formand Wanja Høj Sørensen. Formanden opfordrer frivillige med en instruktørtspire i maven til at kontakte bestyrelsen. Kontaktoplysninger kan findes på www.gfg.dk. Formanden understreger, at der er mange af GFGs instruktører, der fortsætter i foreningen, men der er plads til flere instruktører i GFG.  

På Gymnastik Foreningen Gedveds vegne, skal der lyde en stor tak til alle gymnaster, instruktører, sponsorer, samarbejdspartnere og frivillige i sæsonen 2019/2020.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021