Svømmehal på dagsordenen til vælgermøde i HovedgårdTraditionen tro er et af de steder politikere, der er opstillet til kommunalvalget i Horsens Kommune inviteres til vælgermøde, Hovedgård.
 Invitationen er tilgået partier og løsgængere og på mødet er det Lokalrådet, der sætter dagsordenen både hvad angår tema og emner. Forud for dette har kandidaterne indledningsvis ordet enkeltvis i ca. 5 minutter, inden debatten begynder.
 Temaet for det lokale vælgermøde er: ”Hvordan vil du/dit parti sikre en fortsat udvikling af Hovedgård som en attraktiv bosætningsby, erhvervsby - samt en attraktiv by at bo i?
 Et tema som naturligt hænger på emnerne til debat, hvor det første: Svømmesal/friluftsbad med garanti kommer til at fylde meget på aftenens møde.
 Til trods for at flere politikere har været ude at meddele at svømmebad og friluftsbad skal renoveres og svømning fortsat være et aktiv i Hovedgård, indeholder det netop indgåede budgetforlig for 2018 ikke garantier, men en tekst hvor mulighederne for renovering skal undersøges. Det eventuelle renoveringsprojekt skal der efterfølgende tages stilling til, og såfremt der er enighed herom, indtænkes i investeringsplanlægningen for perioden 2019-2022 af den nyvalgte kommunalbestyrelse.
 Denne usikre udsigt har fået bestyrelsen for Hovedgård IF, Svømmeklubben, Hovedgård Skole og Hovedgård Borgerforening til at igangsætte en underskriftsindsamling. Underskrifter som overrækkes politikerne forud for mødet det 1. november og allerede i antal den 15. oktober var 655. Desuden inviteres politikerne i Svømmehallen forud for vælgermødet, så de ved selvsyn kan se tilstanden og fremtidsmulighederne, og have disse frisk i erindring inden aftenens debat.
 De øvrige fastlagte emner på dagsordenen er offentlig transport og Horsens Kommunes vedligeholdelse af grønne arealer, fortove og veje. Netop dette er særligt interessant i Hovedgård. I Hovedgård skal der i 2018 etableres et pilotprojekt, som har til hensigt at give borgerne bedre mulighed for at styre anvendelse af de kommunale kroner og engagere borgerne i byens vedligehold.
 Den forestående udbygning af Hovedgårdhallen og fremtiden for genbrugspladsen i Vedslet er gode bud på emner, der også bliver berørt, ikke mindst når der åbnes op for spørgsmål fra salen. Vælgermødet onsdag den 1. november i Festsalen på Hovedgård Skole begynder kl. 19.00. Den nye kommunalbestyrelse i Horsens Kommune skal vælges den 21. november.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021