Udvidelsen af E45 ved Horsens er en realitet(arkivfoto)

Samtlige Folketingets partier står bag en aftale, der blandt andet betyder, at udvidelsen af Østjyske Motorvej E45 mellem Hornstrup nord for Vejle til Skanderborg Syd, nu er en realitet. Ifølge aftalen skal arbejdet med udvidelsen sættes i gang allerede fra 2022.

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, er meget tilfreds med, at udvidelsen af motorvejen forbi Horsens nu er en kendsgerning.

- Det er fantastisk at kunne konstatere, at en udvidelse af E45 fra Hornstrup til Skanderborg indgår som et af de højest prioriterede projekter i den infrastrukturplan, regeringen og alle Folketingets partier netop har offentliggjort. Østjylland er Danmarks næststørste vækstområde og udvidelsen af E45 spiller en helt afgørende rolle for, at vi også i fremtiden kan fastholde den position. Vi har i mange år kæmpet sammen med virksomheder og pendlere for en udvidelse af en motorvejsstrækning, der er tæt på helt at sande til, og det er fantastisk, at det nu er lykkedes at komme i mål, siger Peter Sørensen.

Han tilføjer, at han er stolt og meget tilfreds med, at hele Østjylland efter en kæmpestor og vedholdende fælles indsats nu endelig kan se frem til tre spor på E45 hele vejen fra Vejle til Skanderborg.

Udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg syd omfatter en udvidelse af den eksisterende motorvej fra 4 til 6 spor samt en udvidelse af kapaciteten i tilslutningsanlæg 57, 56a og 55 - det vil sige Horsens Syd, Horsens Vest og Horsens Nord.

Projektet har en skønnet anlægsudgift på 3.505 mio. kr. Som et led i projektet opsættes der ca. 5,8 km støjskærm, og der anlægges ca. 1,8 km støjvold. De støjreducerende tiltag vil medvirke til, at den samlede støjbelastning reduceres sammenlignet med en fremtidig situation uden udbygning af motorvejen.

Af aftalen fremgår også, at der afsættes i alt 6,2 milliarder kroner til udvidelse af E45-E20 ved Kolding, E45 Vejle-Skanderborg og E45 Aarhus syd-Aarhus nord.

Ifølge den samlede aftale skal der bruges 64 mia. kr. på veje, 86 mia. kr. på jernbaner og kollektiv trafik, mens 11 mia. kr. er afsat til forskellige puljer. 55 mia. kr. vedrører projekter, der allerede er sat i gang.
 

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021