Vand

Lokalnyt

En glædelig nyhed fra Tvingstrup Vandværk

12. december 2020
Det er endelig lykkes os at indgå en aftale med Samn Forsyning vedrørende aflæsning og indberetning af vandmålere. Derfor skal vores forbrugere ikke længere selv aflæse vandmåleren og indberette dette til Samn Forsyning.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023