Hvad laver de på Rydalvej?Mange har spurgt avisen om hvad er det entreprenøren laver på jordstykket mellem Rydalvej og Ryvej i Østbirk. Der har været masser af aktivitet længe, men hvor arbejder man netop der? Vi tog ud og besøgte byggepladsen og fik en snak med SAMN-forsyning som står bag projektet.

Af Jørn Kildall

På det det store areal mellem Rydalvej og Ryvej, ud for Vestbirk Rideskole, har entreprenør Jens Jørgensen og hans mandskab haft travlt med at udgrave til det største regnvandsbassin i Horsens kommune i et godt stykke tid. Når man er kommet kørende på omfartsvejen ved Østbirk har man ikke kunne undgå at se at der har været stor aktivitet inde på marken… men hvad er det de laver?

Sidste etape af kloaksepareringen i Østbirk

Projektet med at lave et regnvandsbassin er sidste etape af kloaksepareringen i Østbirk. Alt regnvand som løber i rørene i byen, bliver ledt ud til bassinet hvor det meste af vandet skal tilbage i undergrunden via nedsivning. Derfor har man fjernet læssevis af jord fra området.

Formålet med det enorme bassin, som indtil 2022 vil være kommunens største, er at forsinke regnvandets forløb, så åer og søer længere nede ikke bliver unødig oversvømmet.

Området er på ca. 2 HA og der er blevet fjernet ca. 35.000 m3 jord, så der efterfølgende kan blive plads til et bassin som kan indeholde lige så meget vand som der er i 12 olympiske svømmebassiner!

- Det har taget sin tid at få jorden fra udgravningen fjernet. En lastbil med forvogn og hænger, kan tage ca. 22 m3… så der er blevet kørt mange gange, konstaterer Jens Jørgensen.

Der er forbavsende få folk på byggepladsen, da det tunge arbejde er overladt til det tunge materiel. Da avisen besøger byggepladsen, er en kæmpe blokvogn ved at løfte kloakbrønde af en lastbil, hvor de mindste kun vejer 12 tons! Det største er tæt på 25 tons. Efterfølgende samler entreprenørerne deres puslespil af rør og brønde, så fremtidens regnvand kan ledes videre til en nærliggende å.

Projektet er dimensioneret til fremtiden

Hvis der skulle komme mere vand til bassinet end det kan indeholde – her er plads til 30.000 m3 regn- og overfladevand - så vil det overskydende vand blive ledt via overløbsrør i bassinet og videre over i Døde Å som løber lige i nærheden.

- Vi har overdimensioneret rør og brønde ved anlæggelsen, så vi er klar til at tage mod en 5-års hændelse – når der kommer ekstra meget nedbør. Faktisk er projektet dimensioneret til at kunne håndtere øget nedbør de næste 50 – 100 år, fortæller ingeniør på projektet Christina Skipper Ravn, fra SAMN-forsyning.

Projektet har intet med de kommende klimaprojekter i Horsens kommune at gøre – endnu. Men man kan sagtens forestille sig de store bassiner, som der er etableret en del af i kommunen, kommer til at indgå i fremtidige klimasikringsprojekter.

Nyt udflugtsmål?

Når entreprenør Jens Jørgensen og hans mandskab er færdige med arbejdet, vil det store bassin være omkranset af en servicevej hvor der vil være offentlig adgang. Søen vil kunne nås fra Naturstien som begynder ved Ryvej i Østbirk.

Selve området vil få lov til at passe sig selv, så hvordan områder ender med at se ud – er helt op til naturen på stedet. 
 

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023