Beskyttelsesrum i Sydøstjylland Brandvæsens dækningsområde(Arkivfoto)

Den russiske invasion i Ukraine og de voldsomme krigshandlinger har også konsekvenser i Danmark og har givet anledning til bekymringer og spørgsmål fra borgere, virksomheder og medier om blandt andet adgangen til og antallet af beskyttelsesrum.

Af Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydøstjyllands Brandvæsen er det fælleskommunale brandvæsen i Hedensted og Horsens Kommuner og sammen med de to kommuner har brandvæsnet ansvaret for beskyttelsesrum. Nogle beskyttelsesrum er betondæk-grave, men de fleste er sikringsrum i kældre og lignende i både offentlige og private bygninger.

Det er de statslige myndigheder, der vurderer trusselsniveaet i Danmark, og herfra lyder det, at der fortsat ikke vurderes at være en direkte militær trussel mod Danmark. Da beskyttelsesrum skal bruges til at beskytte befolkningen mod følgerne af krigshandlinger i Danmark, ses der fra myndighedernes side ikke et akut behov for at tage beskyttelsesrum i brug i Danmark.

Samtidig oplyses det, at hvis der sker et nukleart udslip i Ukraine, som spredes til Danmark, skal man gå indendørs for at reducere risikoen for at blive udsat for stråling og holde sig opdateret om yderligere konkrete anbefalinger. I den situation vil beskyttelsesrum ikke yde ekstra beskyttelse sammenlignet med at gå indendørs i almindelige bygninger.

Sydøstjyllands Brandvæsen, Hedensted og Horsens Kommuner er netop gået i gang med en kortlægning af de lokale beskyttelses- og sikringsrum. Arbejdet består både i at digitalisere og validere de registrerede oplysninger over beskyttelsesrum, men også i at forberede eventuel besigtigelse af de enkelte beskyttelsesrum. Kommunerne har registreringer bl.a. over beskyttelsesrummenes placering, indretning og antal personer der er plads til i de enkelte beskyttelsesrum. Disse oplysninger digitaliseres i såvel kommunernes som brandvæsenets digitale kort.

Formand for Beredskabskommissionen, Peter Sørensen, oplyser, at man forventer, at de statslige myndigheder - i form af Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet – vil kontakte kommunerne i denne uge.

- De vil bede os om at skabe overblikket – og det er vi så gået i gang med, siger Peter Sørensen.

Det er forsvarsministeren, som har kompetencen til at bestemme, at kommunalbestyrelsen skal klargøre offentlige beskyttelsesrum. Det er endvidere forsvarsministeren, der kan fastsætte regler om, at sikringsrum skal klargøres til beskyttelsesrum. 
 

Sydøstjyllands Brandvæsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024