Danmarks Naturfredningsforening inviterer på Anemonetur til Yding SkovFra toppen af Danmark, med de højeste punkter Møllehøj, Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj, skråner terrænet mod nord 4-5 km fra de lidt over 170 m til Mossøs vandspejl ca. 22 m over havet. 

Det er velkendt, at der kan være forskel på, hvornår de tidligste af skovens forårsbebudere indfinder sig. Anemonerne kender de fleste, og hvert forår kan folk i Sønderjylland glæde sig over blomsterne 2-3 uger før folk, der bor nord for Limfjorden.
 - De små klimaforskelle, vi kan opleve ved at bevæge os rundt i landet, kan vi også se, hvis vi sammenligner de nordvendte skråninger med de sydvendte. Solens opvarmning af jordbundens øverste lag er lidt større mod syd. Også inde i skoven mellem træerne vil foråret komme lidt senere end udenfor skoven. Skoven holder lidt på kulden (og på varmen om efteråret). Yding Skov ligger nogenlunde midt i Jylland på en nordskråning, og under træerne er klimaet lidt koldere end i resten af Danmark, siger Hans Gravholt.
 - Blå anemoner kommer med deres blomster i marts de fleste år. Chancen for at se dem i Yding Skov 2. april er stor. De hvide anemoner vil nok være sprunget ud her og der på de allerluneste steder, men deres fulde flor kommer nok først lidt senere i april.
 Blå anemone finder man på god, kalkholdig muld. Den adskiller sig fra hvid og gul anemone ved at de grønne blade er fremme hele året. Foråret starter for den blå anemone med, at blomsten vokser frem mellem de gamle blade. På tidspunktet for afblomstring og frømodning kommer der nye friskgrønne, fint silkehårede blade, der er rødlige på undersiden. De årgamle, slidte blade visner så og formuldes. Planten spredes af myrer, der tiltrækkes af en lille ”lækker” knop på frøet. Planten er flerårig, en kort jordstængel skyder nye blomster og blade op hvert år.
 Hvid anemone kan som bekendt nærmest dække skovbunden med tusindvis af hvide stjerner. Den kan dominere skovbunden under bøgetræer, så der stort set ikke er andre skovbundsurter. Den kan klare ret sur og dårlig jord. Straks efter blomsterne kommer der flere blade op og planten udnytter sollyset maksimalt, inden bøgen springer ud. Allerede i midten af juni begynder bladene at visne og i juli er de stort set nedbrudte af svampene i det øverste jordlag. Samtidig får bøgen ”Sct. Hans-skud” eller ”juli-skud” – et hold nye, lysegrønne blade på kvistene. Næringsstoffer til dette ”ekstra” løvspring leveres af svampe, der just har nedbrudt anemonebladene. Svampene har forbindelse til bøgens rødder. Hvid anemone kan ikke ses over skovbunden fra juli til næste forår. Planten er flerårig og danner lange vandrette, grenede udløbere få cm under overfladen. I den lange ca. 9-måneders hvileperiode dannes nye skudspidser med blomsterknopper parat til næste forår. Om vinteren ser man tit, at rådyrene har skrabet visne blade til side for at få fat på de næringsrige, sprøde anemone-jordstængler.
 Den gule anemone er nært beslægtet med den hvide. Den kræver dog noget bedre og gerne lidt fugtig jord. Den findes mest øst for Lillebælt og hist og her i Østjylland. Den blomstrer lidt senere end den hvide. Kender man et sted hvor de tre arter vokser sammen, kan man være heldig i nogle få forårsdage at se blomster af alle tre.
 Turen i Yding Skov lørdag den 2. april starter kl.13 og varer til ca. kl. 16. Man mødes på ”Forten” ca. 200 m nord for Yding Kirke.
 - Der kan være ret fugtigt i skoven, så solidt fodtøj er en god idé. Tag kaffen med. Fin tur for børnene, men ikke egnet for barne- og klapvogne. Turen er gratis, og der kræves ikke tilmelding, siger Otto Andersen, Danmark Naturfredningsforenings Skanderborg afdeling.

Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024