Færre medlemmer i idrætsforeningerne i Horsens KommuneFoto: Jan Sommer

Det seneste år er der kommet 759 færre medlemmer i Horsens Kommunes idrætsforeninger. En stor del af tilbagegangen skyldes en forening i Skanderborg Kommune, der tidligere har talt fejlagtigt med. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.

Af Danmarks Idrætsforbund

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser et fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Horsens Kommune. Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 759 medlemmer tilbage, så der nu er 32.909 medlemmer fordelt på kommunens 154 foreninger. En stor del af tilbagegangen skyldes en forening i Skanderborg, der tidligere fejlagtigt har talt med i Horsens’ medlemstal. Tæller man uden denne forening, er der 379 færre medlemmer.

Horsens Kommune har siden 1. juni 2019 været en del af Bevæg dig for livet-samarbejdet med DGI og DIF. Det har allerede kastet flere positive tiltag af sig.

- Vi ved, at Horsens gør en kæmpe indsats for det lokale foreningsliv. For eksempel har de sløjfet 25-årsreglen og belønner nu også foreningerne for at få nye voksne medlemmer ind. Vi er sikre på, at de mange tiltag kan aflæses i de kommende medlemstal. Heldigvis er der i år kun ganske få kommuner, hvor der er en tilbagegang. Idrætsforeninger skal være for alle, uanset hvor i landet man bor. Det er helt afgørende, at vi i idrætsorganisationerne har fokus på idrætsforeningernes vilkår, potentialer og udfordringer, for vores ambition er at sikre de bedste muligheder for foreningerne, så der er attraktive tilbud til alle. Det har betydning for hele det danske samfund, siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang på 49.274 medlemmer i idrætsforeningerne, så det samlede medlemstal i DGI og DIF nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt medlemstal og første gang, der er flere end 2,3 millioner på tværs af de to organisationer.
Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019.

Generel fremgang i visionskommuner

DGI og DIF har siden 2014 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden haft Bevæg dig for livet-samarbejdet om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

I Bevæg dig for livet samarbejder DGI og DIF med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper. Indsatserne i kommunerne henvender sig også til borgere, der er aktive uden for foreningslivet.

Trods udviklingen i Horsens er der i de 21 såkaldte visionskommuner i det seneste år en fremgang på 22.181, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i idrætten:

- Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi kan flytte en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision men en vision for folkesundheden i Danmark på tværs af aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet, siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal

Det samlede medlemstal på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af DGI og DIF.

www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Om Bevæg dig for livet:

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

Danmarks Idrætsforbund

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021