Frimurerlogen Cirklens Centrum er fortsat aktiv på trods af Covid-19Det sidste år har hele verden været i en helt speciel situation, med mange restriktioner, med deraf ned-lukket foreningsliv og forsamlingsforbud.

På trods af den situation, har Cirklens Centrum holdt sammen på sine medlemmer via virtuelle møder, som et par af brødrene etablerede forholdsvis hurtigt efter nedlukningen. Når man som bror i en frimurerloge er vant til at mødes med sine brødre hver 14 dag, er det svært, når den mulighed bliver afskåret, og derfor måtte der tænkes ud af boksen. Selv om frimureri er over 300 år gammelt, kan man godt udvikle sig og tilpasse sig de vilkår samfundet byder.

Et år er gået og foreningerne er fortsat uden aktivitet. Det har desværre medført at mange foreninger har haft tilbagegang af medlemmer og udfordrende økonomi. Foreningernes overholdelse af vedtægterne, vedrørende generalforsamlinger, valg og bestyrelsesarbejde har i perioden ikke været muligt.

Alle de planlagte mødeaktiviteter i logen Cirklens Centrum i Odder med bl.a. medlemstilgang, og personlig udvikling der skulle foregå i foråret og efteråret 2020 blev aflyst.

De virtuelle møder har været som et supplement og for at fastholde en form for aktivitet. På den måde at fastholde interessen og fortsat have det sociale samvær med medlemmerne – nye som gamle. 

Det startede langsomt op og blev hurtigt til faste virtuelle møder 3 gange om måneden. Det gav nogle fantastiske muligheder at afholde virtuelle møder, hvor brødre fra logen der bl.a. har bosat sig i udlandet og geografisk i andre dele af Danmark kunne deltage og opleve ”fællesskabet” på en ny måde. 

På nogle af møderne havde logen inviteret brødre med fra andre loger. 

Kreativiteten blomstrede og der blev også tænkt på det sociale, hvor damerne og familiemedlemmer blev inviteret med til de virtuelle møder. 

Cirklens Centrum har afholdt Virtuel Rom-smagning med stor tilslutning af brødre og familie landet over. April byder på – ud over faste virtuelle logemøder – Virtuel Whisky-smagning. I maj måned slutter vi af med to virtuelle smagninger i Lakrids og Gin, hvorefter vi holder sommerpause. 

Hele nedlukningsperioden har på trods af manglende fysiske møder, styrket sammenholdet og har åbnet øjnene for fremtidige muligheder for frimurerisk aktivitet online, men desværre har vi ikke haft mulighed for at øge tilgangen af medlemmer til logen. 

Logen Cirklens Centrum ser frem til september, hvor Danmark er åbnet op og forsamlingsforbuddet er ophævet, så alle fritidsinteresser igen kan genoptages i fuld styrke!

Information vedrørende Cirklens Centrum og optagelse gives ved henvendelse på 840@ddfl.dk 

Fakta:

  • Cirklens Centrum loge nr. 840 i ”Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere” (DDFL), blev stiftet d. 15. oktober 1994. 
  • DDFL er det samlende, administrative organ for de loger, som i Danmark arbejder efter det i verden mest udbredte frimureriske system, nemlig det engelske.
  • Frimureri er et af verdens ældste, sekulære – det vil sige ikke-kirkelige broderskaber. Det er et samfund af mænd, som beskæftiger sig med tilværelsens åndelige værdier, og som forsøger at forbedre deres egen moralske adfærd. Af den grund kunne frimureri rettelig betegnes som et moralsystem.
  • Igennem en række af rituelle oplevelser, belæres dets medlemmer – efter frimureriets forskrifter og ældgamle former – i at opbygge sig selv moralsk og derved forsøge at blive bedre, mindre egoistiske og mere næstekærlige medmennesker. Dette sker ved at anvende det gamle murer- og stenhuggerfags værktøjer som allegoriske og symbolske vejvisere.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021