Fyldt kirke ved årets næstsidste sommerstafet i Søvind KirkeÅrets sommerstafet 2019, hvor 12 landsbykirker nord for Horsens i løbet af 12 uger har inviteret indenfor til fællessang, lokale fortællinger og en forfriskning, afsluttes i denne uge i Østbirk Kirke. Gennem hele sommeren har sommerstafetten fyldt kirkerne til bristepunktet og dannet ramme for lokalt fællesskab, og sommerstafettens besøg i Søvind Kirke i sidste uge var ingen undtagelse. 

Et kvarter inden klokken ringede ind til sommerstafet i Søvind Kirke var den lille Sandbjergvej, der fører til kirken, nærmest præget af trafikkaos som følge af de mange sommerstafetdeltagere i biler, der kom for at tage del i det næstsidste sommerstafetarrangement for i år. I alt godt 180 stafetdeltagere var på plads i Søvind Kirke, da sognepræst bød velkommen. Alle bænkepladser og stole måtte tages i brug, organisten ved orglet delte velvilligt sin bænk med nogle af de fremmødte for således at være med til at skabe endnu et par siddepladser – og alligevel måtte nogle af de sidst tilkommende tage til takke med en ståplads i våbenhuset. Jo, Søvind Kirke var stuvende fuld!

Stafetaftenen i Søvind bød på to fortællere, der på hver deres måde brændte for Søvinds lokalhistorie. Sognepræst Troels Bering tog afsæt i en af sine interesser, etymologi, der er læren om ords oprindelse og udvikling, da han entusiastisk tog fat på at forklare bynavnet Søvind og dets tilblivelse igennem historien.

Per Rasmussen, der var aftenens anden fortæller, berettede om Søvind Kirkes historie, hvori han fik indflettet adskillige anekdoter, der bl.a. knyttede kirkens historie sammen med den lokale herregård Tyrrestrup.  Således blev de fremmødte bl.a. klogere på Niels Ebbesen Galt fra Tyrrestrup, hvis gravsten den dag i dag hænger bagerst i Søvind Kirke. Gravstenen, der nu pryder i tårnrummet, bærer tydeligt præg af slid, der kan relateres til dens oprindelige placering i korgulvet foran alterskranken, hvor den lå i godt 300 år frem til 1895, hvor den på Nationalmuseets foranledning blev hængt op på kirkevæggen.

Fællessangen, der er et væsentligt element af sommerstafetten, bød på denne aften på en håndfuld sange og salmer, der alle rummede et anstrøg af natur. Aftenen blev således indledt med den meget smukke ”Sensommervise”, der med billedrige ord nærmest maler en stemning i sindet, mens man synger. Derefter fulgte bl.a. Lisbeth Smedegaards nyere salme ”Bagest i haven”, som mange af stafetdeltagerne kunne huske også at have sunget i Serridslev Kirke, inden stafetaftenen i Søvind Kirke blev afrundet med aftensalmen ”Nu går solen sin vej”. Og der sker noget i os, når vi synger sammen – ordene lægger sig som en grundtone i vores fælles liv og er med til at give os en fælles referenceramme, der binder os sammen og skaber yderligere fællesskab.

Efter postludiet, som mange stafetdeltagere nok genkendte som melodien fra endnu en aftensalme, nemlig ”Du som har tændt millioner af stjerner”, bød Gangsted-Søvind Menighedsråd på bobler og mundgodt i kirkens våbenhus. Snakken gik lystigt blandt folk både indenfor og uden for på kirkegården – en dejlig afrunding på en aften i en stuvende fyldt Søvind Kirke.

I uge 35 afrundes Sommerstafet 2019, når Østbirk Kirke, som den sidste af de tolv medvirkende kirker åbner dørene til årets sidste sommerstafetarrangement. Det sker onsdag den 28. august kl. 19, hvor alle er velkomne til fællessang, lokale fortællinger og et glas vin.

Som altid er det gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024