Gedved: Hvad skal der ske med boldbanen?(Genrefoto)

Hvad skal det ske med den gamle boldbane i Gedved, som gennem mange år har været byens ”opvisningsbane” og et attraktivt grønt område i byen? Boldbanen og idrætshallen ved det tidligere Gedved Seminarium indgår i den økonomiske aftale, der er lavet i forbindelse med finansieringen af en ny idrætshal i Gedved.

Af Gedved Lokalråd v. Niels Arne Kjærgaard

Gedved Idrætsforening og Gymnastik Foreningen Gedved har indgået en aftale med Horsens Kommune, hvor brugsretten til både hal og boldbane opgives mod at få nye faciliteter med en ny hal med springfaciliteter. Med aftalen skal Seminariehallen rives ned og det samlede areal kan sælges til byggeri.

Det er en del af aftalen, at Gedved Lokalråd skal varetage lokalsamfundets interesser i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for området.
På generalforsamlingen i Gedved Lokalråd var den fremtidige udnyttelse af de to matrikler på dagsordenen.

Tidligere landinspektør Poul Erik Bystrup orienterede om de overordnede planer for sammenhængen i Gedved gennem grønne traceer, der er gennemført i forbindelse med udstykningen til villaområder og byggeriet af skole og børnehave.

Med perspektiverne for den gamle boldbane bliver der mulighed for at færdiggøre den ”grønne plan” med sammenhængende grønne områder fra Lykkebjergvej/Hansted skov til Gedved bymidte. Perspektiverne giver også mulighed for en bedre sammenhæng i Gedved by med stiforbindelse mellem skolen og det nye idrætscenter i den ene ende og Brugsen og Seminariet i den anden.

Poul Erik Bystrup pegede på en løsning med ny bebyggelse i form af punkthuse i varierende højde. Han foreslår op til 3 etagers højde mod Kirkevej, fordi det vil være en naturlig fortsættelse af den ”bymæssige” bebyggelse, som flere af de gamle seminariebygninger udgør i dag. De bagvedliggende huse skal så være lavere. En etagebebyggelse med den udformning kan sikre god økonomi og arkitektonisk kvalitet fra såvel Seminarieparken som Skovvej, samtidig med at området forsat kan fremstå med grønne områder som en fortsættelse af den nuværende Seminariepark.

På generalforsamlingen orienterede tømrermester John Arne Laursen også om sine planer for den tidligere landbrugsejendom, der ligger i forlængelse af boldbanen. John Arne Laursen gav på mødet tilsagn om, at han vil indgå i drøftelse med Lokalrådet om den fremtidige udnyttelse.

På baggrund af drøftelser på generalforsamlingen vil Lokalrådet nu arbejde videre med en sammenhængende plan for byfornyelsen i det centrale Gedved. Der satses på en plan, som kan gennemføres med økonomisk støtte fra de midler til byfornyelse, som Horsens Kommune har afsat til oplandsbyerne.

Lignende artikler

Niels Arne Kjærgaard

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021